Přejít na obsah

Věra Průchová

Specialista pro kontakt se státní správou

(Stránka 2)Další překážka pro německé vydavatele při snaze zpoplatnit Google

Věra Průchová 13. prosince 2018

Generální advokát Evropského soudního dvora Gerard Hogan vydal dnes (13. prosince 2018) oficiální stanovisko ke sporu VG Media vs. Google (případ C-299/17). Celá kauza se dotýká v současné době na evropské půdě velmi intenzivně projednávaného tématu autorského práva a práva vydavatelů požadovat dodatečné poplatky po digitálních platformách za využití autorských děl na internetu. V roce 2013 představilo …


Seznam.cz žádá vyjasnění nařízení Platform to business

Věra Průchová 16. listopadu 2018

Společnost Seznam.cz se připojuje k řadě dalších evropských firem a podepisuje otevřený dopis všem zástupcům evropských institucí s vyjádřením se k dosavadnímu průběhu jednání v souvislosti s návrhem Nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (tzv. Platform to business regulation). Spolu s firmami jako Allegro, Zalando, či Mytaxi se snažíme evropským představitelům …


EU řeší zdanění digitálních firem

Věra Průchová 22. října 2018

Evropská komise dne 21. března 2018 představila návrh možného zdanění digitálních firem. Od té doby se vedou jednání na úrovni členských států, neboť v rámci zvláštního režimu pro daňové dokumenty, bude text posuzovat Rada, názor Evropského parlamentu bude jen konzultační. Doposud se uskutečnilo více jak 10 zasedání, na kterých se tento dokument projednával a poslední informace …


Společnost Seznam.cz se přidala k prohlášení o autorském právu

Věra Průchová 1. října 2018

Společnost Seznam.cz se podepsala pod společnou aktivitu Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory a ICT Unie, jež se staví kriticky ke stávajícímu projednávání směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. 12. září 2018 bylo v Evropském parlamentu rozhodnuto o finální podobě stanoviska EP ke směrnici o autorském právu a odsouhlaseno další vyjednávání v rámci tzv. …


Seznam.cz účastníkem semináře k „Platform to business“ v Bruselu

Věra Průchová 10. září 2018

Společnost Seznam.cz měla tu čest účastnit se semináře pořádaného Svazem průmyslu a dopravy v Bruselu na téma spravedlivého fungování platforem na internetu. Jedná se o návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (neboli zkráceně P2B). Seminář se uskutečnil 6. září 2018 pod záštitou Stálého zastoupení České …


Autorské právo – zas a znova

Věra Průchová 3. září 2018

Dne 12. září 2018 bude s největší pravděpodobností hlasovat plénum Evropského parlamentu o kompromisním znění směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, jež bude nadále projednávána v tzv. neformálních Trialozích s Evropskou komisí a zástupci Rady. Přijetí směrnice doprovází od jejího představení dne 14. září 2016 bouřlivé debaty mezi vlastníky autorských práv, vydavateli na jedné straně a …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí