Další překážka pro německé vydavatele při snaze zpoplatnit Google

Věra Průchová 13. prosince 2018

Generální advokát Evropského soudního dvora Gerard Hogan vydal dnes (13. prosince 2018) oficiální stanovisko ke sporu VG Media vs. Google (případ C-299/17). Celá kauza se dotýká v současné době na evropské půdě velmi intenzivně projednávaného tématu autorského práva a práva vydavatelů požadovat dodatečné poplatky po digitálních platformách za využití autorských děl na internetu.

V roce 2013 představilo Německo novelu autorského zákona, aniž by část, která se dotýkala exkluzivních práv pro vydavatele, notifikovali u Evropské komise. Ta zavedla povinnost pro vyhledávače, stejně tak pro další poskytovatele obchodních služeb, kteří editují obsah, mít povolení, či dohodnutou licenci, pokud chtějí v digitální podobě odkazovat na jednotlivé články s doplněním krátkých úryvků, individuálních slov, nebo obrázků a videa.

Organizace VG Media, která zastupuje v Německu vlastníky autorských práv, včetně vydavatelských domů, obvinila u Berlínského soudu společnost Google, která porušovala výše uvedené nařízení zákona a neplatila za digitální využití krátkých úryvků, videa a fotek k odkazům na zpravodajské články vydavatelů. Berlínský soud však požádal o výklad německého zákona Evropský soudní dvůr, respektive zda německý autorský zákon nespadá pod notifikaci Evropské komise, protože se jedná o technickou úpravu, která podle směrnice 98/34 vyžaduje povolení od EK.

V dnešním vyjádření generálního advokáta Hogana jasně zaznělo, že německý autorský zákon spadá pod znění evropské směrnice 98/34, a tudíž musí být před svým přijetím konzultován s EK. Dále navrhuje, aby národní legislativa, která zakazuje pouze některým subjektům na digitálním trhu (soukromým poskytovatelům služeb vyhledávače a těm, jež editují obsah), ne dalším uživatelům internetu, či poskytovatelům komerčních služeb, využívat části zpravodajského textu (včetně krátkých úryvků) byla vždy vykládána jako úprava pravidel pro služby informačních společností, a tedy jako technická regulace, jež vyžaduje notifikaci EK.

U německé úpravy autorského zákona tedy nedošlo k tomuto procesu, je tedy neaplikovatelný na soudní spory a společnost Google tak nemůže být na základě tohoto rozhodnutí odsouzena k případným poplatkům za využívání tzv. snippetů, obrázků, či videa z dílny mediálních domů.

Finální rozhodnutí Evropského soudního dvora se očekává v nadcházejících měsících a ve většině případů jeho rozhodnutí následuje poradního hlasu generálního advokáta.

Shodou náhod se generální advokát vyjádřil v den, kdy se v Bruselu koná poslední avizované jednání tzv. neformálního Trialogu ke směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu, jež exkluzivní právo pro vydavatele navrhuje zavést v článku 11. Zatím to však vypadá, že další kolo Trialogu bude nutné, shoda nepanuje mezi jednotlivými institucemi EU, ale primárně se vedou velké spory mezi jednotlivými frakcemi Evropského parlamentu a jejich zástupci na těchto jednáních.

Do debaty okolo autorských práv v EU zasahují obě znepřátelené strany trhu, jak vlastníci práv/vydavatelé, kteří tento týden zaslali do Bruselu otevřený dopis popisující devastační dopad na evropské novináře, pokud směrnice nepřijme znění článku 11 z pera Evropského parlamentu. Na druhé straně je vyvíjen nátlak na americkou vládu, neboť tím, na koho dopadne případná úprava autorských práv v EU, budou americké digitální platformy. Snaží se proto o vyvolání bilaterálních jednání USA vs. EU. Téma autorských práv tak hýbe nejen Německem, ale celou Evropou.

Věra Průchová

Specialista pro kontakt se státní správou

Sdílet na sítích