Seznam.cz žádá vyjasnění nařízení Platform to business

Věra Průchová 16. listopadu 2018

Společnost Seznam.cz se připojuje k řadě dalších evropských firem a podepisuje otevřený dopis všem zástupcům evropských institucí s vyjádřením se k dosavadnímu průběhu jednání v souvislosti s návrhem Nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (tzv. Platform to business regulation).

Spolu s firmami jako Allegro, Zalando, či Mytaxi se snažíme evropským představitelům vysvětlit nejproblematičtější části navrženého textu nařízení, které bylo předloženo v dubnu tohoto roku Evropskou komisí.

Všeobecně podporujeme snahu o férové a transparentní podmínky pro všechny účastníky na trhu, obáváme se však, že návrh ve stávající podobě zavádí některé nesrovnalosti, jež by měly negativní dopad na online platformy, a tudíž poškodily jednu část trhu.

Z principu věci trváme na tom, že zařazení vyhledávačů do obsahu nařízení je chybný krok, neboť princip fungování online platforem a vyhledávače se diametrálně odlišuje a je nesmyslné aplikovat stejné nástroje na oba formáty služeb na internetu. Nesouhlasíme ani s navrženou podmínkou zveřejňování parametrů vyhledávání, neboť je to významná součást obchodního know-how každé online platformy. Komplikace očekáváme i s poměrně těžkopádnými principy vyřizování stížností, které jsou v mnohem flexibilnější a pro uživatele přijatelnější podobě již dnes běžnou součástí fungování online platforem.

Vývoj okolo nařízení bedlivě sledujeme a snažíme se naše připomínky vysvětlit i představitelům Evropského parlamentu, či zástupcům členských států.

Věra Průchová

Specialista pro kontakt se státní správou

Sdílet na sítích