Francie i Rakousko připravují nový zákon v boji proti šíření nenávistných projevů

Věra Průchová 8. dubna 2019

Téma, jak nejefektivněji zabránit šíření nenávistných projevů v online prostředí je dlouhodobým palčivým problémem pro celou Evropu. Bohužel na EU úrovni se nenašel široký koncenzus a ani nebyl dostatečný časový rámec prosadit jakoukoliv legislativu s celoevropskou působností. Členské státy proto k této problematice přistoupily individuálně a zůstává pravdou, že Francií v poslední době otřásá mnoho antisemitistických útoků, takže tato země reaguje na momentální neutěšený stav jako první.

Francouzský premiér oznámil 12. února 2019 záměr navrhnout zákon, který bude bojovat proti nenávistným projevům. O den později státní tajemník pro digitální záležitosti Mounir Mahjoubi představil akční plán a 20. února 2019 prezident Macron ujistil veřejnost, že do měsíce bude zákon připraven. 11. března 2019 poté skupina poslanců pod vedením poslankyně Laetitia Avia návrh zákona předložila v l’Asseblée National a o několik dní později byl oficiálně návrh nové legislativy přijat k parlamentnímu procesu. Debaty v rámci prvního čtení v parlamentu se očekávají v květnu.

Obsah francouzského zákona jasně hovoří o přímé odpovědnosti online platforem za obsah a klade na ně povinnost odstraňovat nenávistné projevy vůči rase, náboženskému vyznání, etniku, pohlaví, sexuální orientaci či jinému hendikepu nejpozději do 24 hodin po oznámení. V případě, že se bude jednat o sporný odkaz, komentář, dílo, které nebude evidentně škodlivé, časový termín se posouvá na týden. Platforma může využít konzultaci s odpovědným orgánem v této věci, a to výborem CSA (Conseil supérieur de l’Audiovisuel). Návrh zákona počítá s navýšením sankcí, které mohou dosáhnout až 4 % celosvětového ročního obratu společnosti a rozhodovat o nich má výše uvedený výbor. Internetová služba musí nastavit dostatečné mechanismy nahlašování škodlivého obsahu, i další komunikaci s uživateli v případě, že bude stažení konkrétního obsahu rozporováno. Diskuse se vede i o to, které platformy pod navržený zákon spadnou, omezení se budou týkat velikosti konkrétní služby, obratu, či počtu uživatelů. Zahraniční online subjekty budou muset na území Francie zřídit odpovědnou právní osobu, která je bude zastupovat v případě problémů a bude sloužit jako prostředník mezi online platformou a státními orgány. Tato osoba sama o sobě ponese určitou odpovědnost za plynulou komunikaci a bude podléhat sankcím za předpokladu, že online platforma nebude splňovat požadavky navrhovaného zákona.

Podle uniklých informací do rakouských médií, chystá na středu 10. dubna 2019 rakouská vláda obdobný návrh zákona, který má potírat nenávistné projevy na internetu. Od toho francouzského se liší v tom, že bude postihovat všechny obchodní služby, jež umožňují uživatelům nahrávat jakýkoliv obsah na internet, o omezeních ve formě počtu registrovaných uživatelů a celkového obratu se stále ještě diskutuje. Uživatelé, pokud budou chtít umístit na internet jakoukoliv informaci, budou muset projít dvoustupňovým ověřovacím/registračním procesem. V tuto chvíli je však otázkou, zda specifikaci ověření nechají na samotných platformách, nebo přímo nařídí ověření pomocí speciálních kódů přes mobilní zařízení. Platformy budou muset jakékoliv uživatelské komentáře spolu s identifikací konkrétní osoby ukládat na nejméně 6 týdnů. Identifikační údaj má online platforma povinnost předat složkám činným v trestním řízení, pokud o to požádají v rámci vyšetřování. Stejně jako francouzský návrh, i ten rakouský počítá s oficiálním zástupcem společnosti, který bude k dispozici státním orgánům 24 h denně a 7 dní v týdnu. Sankce stanovuje do výše půl milionu EUR v případě prvního porušení, či bezproblémového řešení komplikací, při opakovaném porušení však hrozí pokuty až do výše 1 milionu EUR. Účinnost zákona se předpokládá v druhé polovině roku 2020.

Vývoj okolo tohoto tématu v členských státech je bedlivě sledován Bruselem. Záleží na sestavení evropských institucí po volbách v květnu 2019, zda se tzv. hate speech stane dalším žhavým tématem, který bude vyžadovat legislativní zásah EU.

Věra Průchová

Specialista pro kontakt se státní správou

Sdílet na sítích