Generální advokát ESD k právu být zapomenut

Věra Průchová 10. ledna 2019

Dnes (10. ledna 2019) vydal generální advokát Evropského soudního dvora Maciej Szpunar nezávislé stanovisko k jedné z klíčových soudních kauz v otázce „práva být zapomenut“ (C-507/17).

Jak jsme již v jedné z předchozích zpráv informovali, francouzský regulátor Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) požádal Evropský soudní dvůr na začátku roku 2016 o odpověď na otázky související s povinností mazat na vyžádání z výsledků vyhledávání požadované odkazy. Soudní proces byl ve Francii veden proti společnosti Google a CNIL trval na výmazu všech odkazů v rámci celosvětové působnosti, nejenom v jurisdikci příslušného státu, popřípadě Evropské unie.

Po několika slyšeních bylo dnes zveřejněno oficiální stanovisko generálního advokáta, které je v tuto chvíli poradním hlasem pro konečné rozhodnutí Evropského soudního dvora. Vyjádření ESD se očekává v řádu měsíců a zpravidla následuje názoru generálního advokáta.

Maciej Szpunar se ve své právní analýze domnívá, že společnost Google není povinna aplikovat konkrétní výmaz na všech svých doménách. Dotčený zákon v této záležitosti výslovně neupravuje problematické otázky, a proto rozsah působnosti EU by neměl být rozšířen tak, aby dopadl i mimo jurisdikci konkrétního členského státu. Zdůraznil však, že za určitých okolností jsou přípustné extrateritoriální právní účinky (například v případech, kdy dochází ke kauzám s dopadem na vnitřní trh EU). Google by měl po podání žádosti o odstranění přijmout veškerá dostupná opatření, aby zajistil úplné vymazání odkazu v rámci jurisdikce EU, např. pomocí geo-blockingu. Dále uvádí, že právo být zapomenut musí být vyváženo vůči legitimnímu veřejnému zájmu v přístupu k vyhledávaným informacím.

Věra Průchová

Specialista pro kontakt se státní správou

Sdílet na sítích