Seznam.cz pozván do debaty s 5 eurokomisaři o nelegálním obsahu

Věra Průchová 11. ledna 2018

Společnost Seznam.cz byla dne 9. ledna 2018 pozvána do Bruselu, aby spolu s pěti evropskými komisaři debatovala nad tématem odstraňování nelegálního obsahu v online prostředí. Za Seznam.cz se akce zúčastnil Aleh Drohal (zástupce provozního ředitele), který měl možnost vyslechnout a prodiskutovat plány a strategie Evropské komise v otázce nenávistného, teroristického a nelegálního obsahu, jež v poslední době vyvolává v Bruselu živé debaty, zda regulovat, či ponechat aktivitu na digitálních platformách.

Pět komisařů – Andrus Ansip (místopředseda EK, Jednotný digitální trh), Dimitris Avramopoulos (Migrace, vnitřní věci a občanství), Věra Jourová (Spravedlnost, ochrana spotřebitele a otázky rovnosti pohlaví), Julian King (Bezpečnostní unie), Mariya Gabriel (Digitální ekonomika a společnost) – v úvodu jednání nastínilo plány a zhodnotilo dosavadní vývoj v oblasti odstraňování nelegálního obsahu v souvislosti s jejich portfolii. V jejich proslovech převažoval tlak na promptní řešení celé situace, prozatím na dobrovolné bázi. Bohužel s dodatkem, že na jaře tohoto roku vyhodnotí snahy digitálních subjektů a oznámí, zda Evropská komise zasáhne do problému legislativně. První vlaštovkou by měla být revize iniciativy k padělkům, kde se Komise snaží o to, aby spotřebiteli poskytla přístup k informacím o konečném výrobci.

V druhé části programu dostaly prostor pozvané online platformy. Debatu zahájily velcí, nadnárodní hráči, ale postupem času se ke slovu dostaly i menší, evropské subjekty jako je Seznam.cz. Aleh Drohal upozornil na specifika malých firem, obzvláště na fakt, že automatizované systémy a jejich vývoj jsou z velké části pro menší společnosti finančně nedostupné. Vyzdvihl nutnost vzdělávání internetových uživatelů, do kterého se společnost Seznam.cz aktivně zapojuje. Rozvířil tím doposud upozaděnou debatu nad nutností zvažovat diferenciovaný přístup ke všem aktérům. Současně poukázal na nefunkčnost některých automatizovaných nástrojů, neexistenci komplexního řešení pro vyhledávání a mazání ilegálního obsahu a připomněl, že lidský faktor je prozatím základním kamenem pro kontrolu obsahu, neboť některé formy nelegálního obsahu nejde nikdy vyřešit automatizací.

Klademe velký důraz na lidské zdroje, a to nejen v souvislosti s kontrolou obsahu, ale i s osvětou a vzděláváním našich uživatelů. Bez toho prozatím nelze postihnout většinu ilegálního obsahu na internetu,“ říká Aleh Drohal.

Příspěvek společnosti Seznam.cz vyvolal u eurokomisařů zájem a mnohé malé evropské online platformy přispěchaly s podporou této myšlenky, neboť představená automatizovaná řešení od velkých digitálních subjektů znamenají pro mnohé náklady, jež si nemohou dovolit. Evropská komise proto zvažuje, jak takovým firmám pomoci a nezpůsobit dalšími kroky nenapravitelné škody.

V závěru jednání zaznělo, že další taková setkání se určitě ještě uskuteční, převážně proto, že digitální trh je v tomto směru velmi specifický a je nutné najít řešení vhodné pro všechny. I přesto však Evropská komise vyjádřila jasný apel na zrychlení celého procesu.

Věra Průchová

Specialista pro kontakt se státní správou

Sdílet na sítích