Evropská komise otevírá nové fórum a středisko EU pro blockchain

Věra Průchová 2. února 2018

Evropská komise se snaží zachytit poslední trendy v digitálním světě, kam technologie blockchain bezesporu patří. Spolu s Evropským parlamentem, zastoupeným europoslancem Jakobem von Weizsäckerem, otevřela dne 1. února 2018 fórum a středisko pro sledování vývoje blockchainu. Cílem je získat přehled o vývoji a pokroku technologie, podporovat evropské aktéry a upevňovat spolupráci mezi EU a dalšími subjekty, kteří se tímto tématem zabývají.

Blockchain je považován za revoluční technologii, která může změnit způsob předávání informací a uchovávání zdrojových, unikátních statků. Často je pro lepší pochopení přirovnáván k účetní knize, kde se zobrazuje jak původní majitel, tak i následné transakce s konkrétním objektem. Dohlíží na to všichni oprávnění uživatelé a logicky je v jejich zájmu zabránit zneužití a vytváření nelegálních kopií. U všech uživatelů se ukládají tzv. bloky informací a bez jejich vědomí a souhlasu nelze manipulovat s danou věcí.

Jako iniciátor digitální revoluce je považován proto, že se osvědčil především v oblasti finanční, respektive u kryptoměn, které doposud nezaznamenaly žádný výrazný případ ilegálního prolomení. Evropská komise očekává, že využití této technologie tak může mít nezměrný dopad na veškeré digitální služby, obchodní modely, a to v prakticky jakékoliv myslitelné oblasti, od zdravotnictví po správu duševního vlastnictví.

Vznik technologie blockchain lze datovat do období před 10 lety. Lze ho rozdělit na soukromé a veřejné blockchainy, kde je základním rozdílem způsob správy celého systému (veřejný je volně přístupný všem, sem spadá např. bitcoin; soukromý má omezený přístup, rozhoduje se o něm centrálně). Největšího zájmu se ale těší v posledních dvou letech, kdy prošel testovacím obdobím a pomalu se začíná vytvářet hotový produkt.

Evropská komise si uvědomuje dynamický vývoj technologie blockchain a v nedávné době s tímto fenoménem začala pracovat i v různých legislativních návrzích. Například v rámci sdělení – Vyvážený systém vymáhání práv duševního vlastnictví, který odpovídá dnešním společenským výzvám – si klade za úkol, spolu s představiteli členských států a organizací EUIPO (European Union Intellectual Property Office), do roku 2019 zkoumat potenciál nových technologií, jako je právě blockchain, z důvodu zlepšení podmínek a dodržování práv duševního vlastnictví.

V oblasti autorských práv se právě tato technologie považuje za zlomovou, pokud se samozřejmě časem prokáže její efektivita. Již v roce 2016 britská zpěvačka Imogen Heap vydala singl „Tiny Human“ na webu Ujo Music. Ten uživatelům umožňuje zakoupit píseň spolu se specializovaným „klíčem“, digitální stopou a zaplatit kryptoměnou Ether přímo těm, kteří se na skladbě autorsky podíleli. Není zde tedy nutný žádný prostředník, nebo centralizovaná služba pro nákup a zaplacení nositelům práv. Výhodou blockchainového systému je i fakt, že správa dat o konkrétní položce jde přímo autorům a umožní tak přímý kontakt mezi umělcem a uživatelem.

Rok 2018 je všeobecně považován za rok blochainové technologie. Přepokládají se velké investice jak z privátního, tak i z veřejného sektoru. Jednou z mnoha ohlášených iniciativ bude snaha využít blockchainu k ochraně kobaltové těžby v Africe. Díky technologii budou aktéři sledovat kobalt od samotné těžby až po jeho finální užití v bateriích mobilních telefonů či elektrických vozidlech. Cílem je zabránit ilegální těžbě, konkrétně zneužívání dětské práce.  Evropská komise tedy logicky nechce zůstat v pozadí a snaží se, dle slov eurokomisařky pro digitální ekonomiku a společnost Mariji Gabrielové, zůstat ve vývoji na špici a představený projekt má být nástrojem k dosažení kýženého cíle.

Věra Průchová

Specialista pro kontakt se státní správou

Sdílet na sítích