Seznam.cz účastníkem březnového jednání EP ve Štrasburku

Věra Průchová 24. března 2018

Společnost Seznam.cz byla přímým účastníkem jednání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Ve dnech 12. – 15. března 2018 přijala pozvání dvou bruselských organizací – EDiMA a CCIA, aby přítomným europoslancům vysvětlila svůj pohled na stávající návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu v rámci tzv. Action Days in Strasbourg.

Dva hlavní vyjednávací dny se skládaly především z osobních schůzek s různými europoslanci, kterých se neúčastnil jen Seznam.cz, ale také další organizace, které přijaly pozvání EDIMy a CCIA. Tam patřil z České republiky ještě Svaz průmyslu a dopravy, ze Slovenska SAPIE (Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku), z Itálie zástupce největšího seskupení digitálních vydavatelů ANSO (Associazione Nazionale della Stampa Online), z Německa ECO (Association of the Internet Industry), z Portugalska přijal pozvání prezident asociace vydavatelů Portuguese Publishers Association, vědeckou obec zastupoval profesor Giuseppe Colangelo působící na vícero italských univerzitách jako odborník přes autorské právo, z dalších zemí mohu jmenovat zástupce z Rumunska, Polska, Velké Británie, Francie, Litvy atd. Vše pod taktovkou dvou bruselských organizací – EDiMA a CCIA.

Cílem bylo osvětlit europoslancům trochu jiný pohled na autorské právo, který mohli doposud slyšet pouze z německé části strany velkých vydavatelských domů. Nejvíce diskutovanými články ze směrnice o autorském právu byly bezesporu dva články – 11 a 13. Dále se vedly debaty i nad situací okolo textace výjimek pro vytěžování dat (text and data mining) a ve stejném duchu i výjimky pro vzdělávání.

Mimo osobních setkání s europoslanci, či jejich asistenty došlo také na dvě velké formální akce. Ta první se uskutečnila v úterý 13. března 2018 v pozdních odpoledních hodinách v budově Evropského parlamentu. EDiMA a CCIA připravily rozsáhlou faktografickou výstavu, na které prezentovaly reálná čísla, kdy digitální průmysl přímo pomáhá vydavatelům a vlastníkům autorských práv k šíření a poskytování jejich děl veřejnosti. Záštitu nad celou akcí přijala polská europoslankyně z frakce S&D, místopředsedkyně Výboru pro právní záležitosti (který bude o směrnici s největší pravděpodobností na konci dubna jako garanční výbor za EP hlasovat) Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Dalším velkým setkáním byla neformální snídaně s europoslanci a jejich asistenty, a to ve středu 14. března 2018. Zde se pořádání ujal britský europoslanec a člen EU 40 Daniel Dalton (ECR), který do hlavního panelu přizval i další své kolegy, jako např. německou europoslankyni Julii Redu (Greens/EFA), litevského europoslance Antanase Guogu (EPP) či italského europoslance Brando Benifei (S&D). Většinu času se živě diskutovalo nad problémy, které by stávající znění směrnice způsobilo drobným vydavatelům, či poškodilo inovace a vývoj u evropských start-upů, nebo např. v Portugalsku by mohlo absolutně paralyzovat doposud fungující symbiózu mezi vydavateli a digitálním sektorem, neboť stávající legislativa v oblasti autorských práv je v této jižní zemi funkční již více jak 30 let, s velmi propracovaným systémem spolupráce z obou stran a v mnohém ještě přísnější než navrhovaná směrnice.

Velmi dobře zorganizovaná akce připoutala velkou pozornost nejen u europoslanců, ale i zahraničních médií. Příběh Seznamu.cz zaujal především díky unikátnosti pohledu na téma autorského práva z obou důležitých stran. Vzhledem k tomu, že sami reprezentujeme média, plně respektujeme práva autorů, na druhé straně se ale díky naší historii dokážeme podívat na nastalou situaci i z toho digitálního pohledu. Stávající legislativu shledáváme dostatečnou, i přesto, že si uvědomujeme úskalí některých internetových subjektů, jenž se snaží platné právo obejít. Není však žádoucí kvůli několika problematickým online platformám na celoevropském trhu měnit komplexně fungující pravidla autorského práva. Řešení se nabízí např. ve sdělení, které vydala nedávno Evropská komise k právům duševního vlastnictví – urychlit soudní spory, vzdělávat soudce a potrestat ty, kteří již teď nedodržují zákony.

Věra Průchová

Specialista pro kontakt se státní správou

Sdílet na sítích