Směrnice o autorském právu míří do finále

Věra Průchová 26. dubna 2018

V pátek 27. dubna 2018 se v Bruselu uskuteční schůzka COREPERu (Výbor stálých zástupců), která by měla, dle předběžných informací, uzavřít směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Ukončila by se tak kapitola vyjednávání o autorském právu na Radě a členské státy by tak představily verzi dokumentu, která by byla vstupním materiálem pro tzv. trialog. Čekalo by se jen na rozhodnutí Evropského parlamentu, který má projednávání směrnice na pořadu schůze v garančním JURI výboru 21. a 22. června 2018, hlasování v plénu poté na jednom z červencových jednání.

Bulharské předsednictví představilo kompromisní návrh znění směrnice 23. dubna 2018. Bohužel pro mnohé členské státy jsou závěry v kompromisním návrhu stále ještě neúplné. Největší kontroverze přetrvávají u článku 11 a 13. Vydavatelům článek 11 garantuje exkluzivní práva na využití jejich publikací v digitálním prostředí, a to nejen u tolik diskutovaných hyperlinků, ale i u částí textu. Současně členské státy upravily dobu trvání autorských práv pro vydavatele z 20 let na 1 rok. V článku 13 se bohužel Rada odklonila od současného fungování trhu podle směrnice o elektronickém obchodu a zavedené praxe „oznámení a stažení“. Doporučuje u online sdílených obsahových služeb (online content sharing services), aby nespadaly pod výjimku právě z uvedené směrnice o elektronickém obchodu. Naopak tyto služby mají efektivními nástroji zabránit zobrazování autorského obsahu, a navíc text návrhu požaduje, aby vyvinuly snahu předejít budoucí dostupnosti těchto děl, jež autoři označili jako své dílo a nepovolili jejich další digitální využití. Svým způsobem tak zavádí povinný monitoring obsahu a princip „notice and take down“ mění na „notice and stay down“, i když apeluje na dodržování základních lidských práv a upozorňuje na striktní následování rozhodnutí Evropského soudního dvora v řadě kauz na toto téma, tzn. zákazu všeobecného monitoringu.

Z našeho pohledu, ale i z pohledu 145 organizací z celého světa, je nutné celou směrnici podrobit důkladné debatě s odborníky a vyslechnout si názory expertů jak na autorské právo, tak obzvláště na digitální technologie. Současně je nutné vyvarovat se většiny legálních nejasností a vedlejších dopadů na digitální i mediální trh. Z tohoto důvodu byl dnes zaslán představitelům členských států otevřený dopis, který žádá další projednávání směrnice s účastí odborníků na mediální a digitální prostředí – otevřený dopis je dostupný pod článkem. Společnost Seznam.cz podporuje odsunutí finálního rozhodnutí v Radě a žádá o důkladnou diskusi s odborníky před samotným uzavřením kapitoly o autorském právu na JDT.

Věra Průchová

Specialista pro kontakt se státní správou

Sdílet na sítích