Schválen mandát Rady EU pro vyjednávání v Trialogu – směrnice o autorském právu

Věra Průchová 25. května 2018

Dnes, 25. května 2018, bylo na jednání Rady Evropské unie v Bruselu schváleno finální znění mandátu, který budou zástupci členských států prosazovat v debatě s ostatními evropskými institucemi v rámci tzv. neformálního Trialogu nad směrnicí o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Bulharské předsednictví dnes ráno ještě vydalo další verzi kompromisního návrhu, kterému oponovaly pouze čtyři členské státy, a to Dánsko, Finsko, Maďarsko a Slovinsko. Rezervovaný postoj přijaly k textu Holandsko a Belgie. Text byl tedy odsouhlasen a v pondělí 28. května 2018 bude představen bulharským předsednictvím na Radě pro konkurenceschopnost. Poté se bude čekat pouze na výsledek jednání v Evropském parlamentu.

Dnešní verze směrnice ještě není známá, ale dle našich informací zůstává v článku 11 možnost členských států při transpozici směrnice do národních legislativ, stanovit pravidla i k ochraně tzv. snippetů neboli úryvků článků. Současně článek 11 dává exkluzivní práva jen těm vydavatelům, kteří mají své sídlo v Evropské unii. Článek 13, který se snaží zavést určitý mechanismus monitoringu obsahu, vyjmul z odpovědnosti obchodní využití cloudových služeb.

Organizace EuroISPA se dnes vyjádřila k dosaženému výsledku. Právě z důvodu odsouhlaseného znění článku 11 a 13 se obávají negativního dopadu na evropský internetový průmysl. Stejně jako společnost Seznam.cz se nyní upínají k dalším krokům a návrhům z Evropského parlamentu, jež by se měl hlasováním o finálním znění textu zabývat na jednání gesčního právního výboru (JURI), a to 20. – 21. června 2018.

Netrpělivě se nyní bude očekávat výsledek jednání v Evropském parlamentu. Zpravodaj textu Axel Voss je přesvědčen, že v průběhu příštího týdne na plenárním zasedání ve Štrasburku proběhne poslední schůzka stínových zpravodajů, kde by se měla dohodnout i určitá finální verze textu za EP.

Věra Průchová

Specialista pro kontakt se státní správou

Sdílet na sítích