Autorské právo v Evropském parlamentu

Věra Průchová 18. června 2018

Ve středu 20. června 2018 proběhne v Evropském parlamentu, konkrétně v právním výboru, finální hlasování o podobě vyjednávacího mandátu pro neformální Trialog nad směrnicí o autorském právu na jednotném digitálním trhu. V tuto chvíli vrcholí poslední snahy všech zainteresovaných stran cokoliv ještě na obsahu textu jakkoliv změnit.

Společnost Seznam.cz od počátku vystupovala proti dvěma článkům směrnice, jež vyvolávají i u ostatních značné kontroverze. Jedná se o tolik diskutované články 11 a 13. Oba svým způsobem výrazně zasahují do běžného fungování stávajících digitálních služeb na internetu a omezí ve své podstatě přístup k informacím internetových uživatelů.

Aktivní kampaň se rozjela ve velkém převážně na bruselské scéně, kde jsou nejvíce vidět organizace EDiMA a CCIA s aktivitou okolo webových stránek „SaveYourInternet“. Ve stejném duchu podporuje obě uvedené asociace i sdružení EuroISPA.

S kritikou stávajícího mandátu Rady EU, který byl schválen 6. června 2018 se na stranu spotřebitele a digitálního byznysu přidala i evropská spotřebitelská organizace BEUC. Podepsáno bylo nesčetně otevřených dopisů, varujících před důsledky stávajícího znění směrnice, a to ze strany akademiků, IT odborníků, zakladatelů různých start-upů, aj. Otevřený dopis sepsalo i více jak 100 europoslanců, kteří ho adresovali přímo zpravodaji textu v EP Axelu Vossovi.

Posledně uvedený dopis rozpoutal i mediální debatu na české půdě. Neboť jeden z redaktorů internetového časopisu Info.cz vyjádřil svůj nesouhlasný názor s 6 českými europoslanci a obvinil je z toho, že „naletěli nejsilnější lobby současnosti“, čímž myslel nadnárodní digitální společnosti. Reakce uvedených europoslanců na sebe nenechala dlouho čekat a rozdmýchala tak diskusi nad touto problematikou i v ČR.

Společnost Seznam.cz bude spolu s ostatními netrpělivě očekávat výsledek středečního jednání JURI výboru se „skromným“ přáním o vyškrtnutí obou uvedených článků. A to nejen na základě zkušeností velkého digitálního hráče, ale především z pohledu mediálního domu, který dlouhodobě produkuje vlastní obsah. Domníváme se, že současná legislativa je dostatečná, je ale nezbytné zefektivnit vymáhání práva a začít vzdělávat internetové uživatele, pro něž je stahování a šíření ilegálního obsahu naprosto běžnou aktivitou, srovnatelnou s přihlášením se do e-mailu. Dle našeho soudu, výše uvedené články způsobí na mediálním internetovém trhu více nejasností a nepřinesou kýžené zlepšení vymáhání autorských práv.

Věra Průchová

Specialista pro kontakt se státní správou

Sdílet na sítích