Velká Británie následuje EU v pohledu na odpovědnost platforem za obsah na internetu

Věra Průchová 22. června 2018

Nejenom v Evropské unii se začínají nad online platformami stahovat mračna, ale i Velká Británie, do budoucna po Brexitu uvažuje o zpřísnění pravidel pro digitální trh. Ministryně pro digitální ekonomiku Margot James ve svém projevu avizovala, že se pokusí omezit anonymitu na internetu a současně navýšit odpovědnost pro online platformy za obsah.

Britská ministryně reaguje na nárůst problematických rasistických a antisemitistických výroků, které se častokráte objevují z anonymních zdrojů a nelze proto jejich autory nikterak dohledat. Připravuje tedy ve spolupráci s vládním Odborem pro digitální sektor, kulturu, média a sport vypracování tzv. sociálních kodexů, které by měly nastínit požadavky na bezpečnější internet. Současně ke konci roku plánuje představit bílou knihu, která by měla jasně určit, co je a není akceptovatelné pro online z pohledu srovnání vůči offline prostředí. Legislativu navrhuje řešit s novým uspořádáním po Brexitu.

Margot James se vyjádřila i k odpovědnosti online platforem za obsah a nazvala stávající ustanovení evropské i americké legislativy za zastaralé. V tuto chvíli platí na území Velké Británie pravidla dle evropské směrnice o elektronickém obchodu, tedy „notice and take down“ princip, po Brexitu ale vládní představitelé žádají revizi dosavadního přístupu k odpovědnosti za digitální obsah.

Změny v 18 let fungujícím režimu stažení obsahu na vyžádání avizovala již stávající Evropská komise, nakonec k prolomení tohoto principu nedošlo. Francie, ústy svého prezidenta, nedávno naznačila, že oni budou ti, kteří budou tlačit na změnu E-commerce directive s nástupem nové Evropské komise. Podporu mají i v ostatních členských státech, jako je Německo.

Legislativní zásahy do směrnice můžeme však v různých oblastech zaznamenat již nyní. Jedním z nejviditelnějších pokusů o prolomení výše uvedeného principu je i článek 13 z projednávané směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Ve středu 20. června 2018 o její finální podobě za Evropský parlament hlasoval i gesční výbor JURI. Přiklonil se ke zpravodajskému návrhu europoslance Vosse, který zavádí odpovědnost online platforem za obsah (včetně toho, který je nahráván uživateli) a nutí digitální služby přijmout taková technologická řešení, která zabrání zobrazování a šíření ilegálního autorského obsahu.

Principy stávajícího znění směrnice o elektronickém obchodu tak čekají velké úpravy. Odpovědnost online platforem se s největší pravděpodobností v řádu 2 let velmi promění a internetový trh se dočká změn v zobrazování a šíření obsahu. V případě prozatím prosazovaného trendu se však obyčejní uživatelé internetu setkají spíše s omezením dostupných informací, zrušením, či rapidním zpomalením některých doposud oblíbených služeb umožňujících nahrávání obsahu třetím stranám a v neposlední řadě s určitou formou cenzury, jež bude záviset na rozhodnutí online platforem, které budou o obsahu z titulu legislativy rozhodovat.

Věra Průchová

Specialista pro kontakt se státní správou

Sdílet na sítích