Další krok evropských institucí v boji s nelegálním, nejen teroristickým obsahem

Věra Průchová 13. července 2018

V září 2017 představila Evropská komise sdělení o boji proti nezákonnému obsahu online, na které navázala v březnu tohoto roku souborem operativních opatření, které mají online společnosti a členské státy přijmout. Toto doporučení mělo sloužit k zintenzivnění činnosti předtím, než se Evropská komise rozhodne, zda bude nutné navrhnout závazné právní kroky. Asi nejkontroverznějším bodem se stal boj s teroristickým obsahem, a to především díky požadavku evropských představitelů takový ilegální obsah stáhnout do 1 hodiny od nahlášení.

Nyní do debaty k tématu přispěl i speciální výbor Evropského parlamentu, který má na starosti otázky terorismu. Na konci června si odsouhlasil zprávu, jenž tento týden byla představena veřejnosti. Text obsahuje komplexní analýzu zacházení s nelegálním obsahem na internetu, včetně politického tlaku na co nejrychlejší přijetí nařízení a směrnice upravující přeshraniční přístup k elektronickým důkazům z důvodu efektivní postižitelnosti šiřitelů nezákonného obsahu.

Zpráva speciálního výboru shledává, že v otázce teroristického obsahu na internetu se situace zlepšila, příspěvky jsou po oznámení ve větší míře stahovány. Současně ale apeluje na všechny společnosti, že musí zintenzivnit snahu o vyhledávání takového obsahu, navrhuje automatické, rychlé a úplné stažení teroristických příspěvků. Vyzývá Evropskou komisi k představení legislativního návrhu, který nařídí online společnostem stahování teroristického obsahu do 1 hodiny a navýší sankce za nedodržení. Za povšimnutí stojí, že tento požadavek v dubnu zazněl z úst představitelů Francie a Německa, kteří ho formulovali do oficiálního dopisu pro pět eurokomisařů – Andruse Ansipa, Maryia Gabriel, Věru Jourovou, Dimitrise Avramopoulose a Juliana Kinga.

Speciální výbor EP taktéž vyzval Komisi k prošetření možnosti připravit legislativní návrh, který by nařídil poskytovatelům internetových služeb a komunikačních online platforem spolupracovat v případě, že jejich komunikace bude šifrovaná. Na základě soudního rozhodnutí by měly tyto subjekty umožnit odšifrování svých služeb. Detaily kdy, a za jakých podmínek by toho bylo využíváno, v textu bohužel nejsou.

Společnost Seznam.cz se o tuto problematiku zajímá dlouhodobě, a to nejen v tématech jako terorismus, ale i u dalšího obsahu, například šíření padělaného zboží, nelegálnch autorských děl, nenávistných projevů, dětské pornografie aj. S ohledem na naše dlouholeté zkušenosti z online byznysu se ale přikláníme spíše k doposud preferované variantě nezávazných doporučení a sdělení, i když v některých oblastech se již snaha o efektivní vymáhání posunula do fáze legislativních aktů. S vědomím toho, že šíření takového nelegálního obsahu je bezesporu vážným porušením legislativy, či minimálně morálních zásad, dovolíme si vyjádřit znepokojení nad některými navrženými způsoby řešení.

Nesouhlasíme se zaváděním automatických filtrů, které jdou proti základním principům doposud platné a fungující směrnici o elektronickém obchodu a některým rozhodnutím Evropského soudního dvora, jejich chybovost taktéž hovoří v jejich neprospěch. Ohrazujeme se i vůči snaze prosadit pravidlo tzv. „notice and stay down“, které nutí internetové platformy nejenom mazat nahlášený obsah, ale především zabránit dalšímu jeho zobrazování. To je v případě internetu technicky nerealizovatelný požadavek.

Shledáváme nebezpečným i stanovování konkrétních časových limitů, do kterých musí být nahlášený obsah stažen. Některé příspěvky jsou skutečně na první pohled jednoznačně nelegální, těch je ale minimum. Častokráte je však nutné zapojit do procesu odborníky, právní zástupce, oslovit konkrétní autory, což samozřejmě prodlužuje samotnou dobu stažení. Cílem určitě není stahovat vše, jak se tomu např. nyní děje v Německu a konkrétní autoři příspěvků se dovolávají k soudům, neboť jejich obsah byl stažen nezákonně, čistě z preventivních důvodů.

Seznam.cz bude i nadále vývoj okolo tohoto tématu sledovat, neboť EK nedávno avizovala představit v průběhu letních měsíců závazný dokument, dotýkající se především nelegálního teroristického obsahu.

Věra Průchová

Specialista pro kontakt se státní správou

Sdílet na sítích