Kombinovaná reklama nahradí v obsahové síti textovou

26. července 2018

Od února letošního roku máte k dispozici v obsahové síti kombinovanou reklamu. Od května se pak zobrazuje naplno včetně všech prvků, které máte možnost v novém formátu zadat. Kombinovaná reklama díky mnoha možnostem své podoby, která je vždy přizpůsobena umístění a typu každé reklamní zóny, dosahuje výrazně lepšího výkonu oproti běžným textovým inzerátům.

Největšího zlepšení výkonu dosahuje kombinovaná reklama na mobilních zařízeních. Kombinace textové informace a vhodného doprovodného obrázku poutá pozornost uživatelů nejlépe.

Jak kombinovaná reklama funguje

Z úspěchů kombinované reklamy vybíráme:

  • CTR globálně vyšší oproti textové reklamě o 25 %
  • CTR na nativních plochách vyšší o 59 %
  • CTR na mobilním Super.cz vyšší o 264 %

V obsahové síti Skliku kombinovaná reklama v budoucnu zcela nahradí běžné textové reklamy.

Již dnes se kombinovaná reklama, pokud je v sestavě spolu s aktivní textovou reklamou (STA i ETA), při zobrazení reklamy automaticky upřednostní před textovou. Od 17. září 2018 pak nebude možné zadávat nové textové inzeráty do obsahových kampaní přes webové rozhraní.

Zadávání prostřednictvím importu a API bude nadále podporováno, stejně tak všechny již zadané textové reklamy poběží dál běžným způsobem. Konec podpory textových reklam v obsahových kampaních v importu a v API vám oznámíme s předstihem. V průběhu první poloviny roku 2019 pak ukončíme u textových inzerátů i výdej.

Proč přejít na kombinovanou reklamu už dnes? Získáte náskok před konkurencí, která ji nevyužívá, případně dorovnáte náskok konkurence, která ji už využívá.

Jak přejít na kombinovanou reklamu nejlepším způsobem

  • Parametry a další náležitosti kombinované reklamy najdete v nápovědě.
  • V případě, že budete importovat kampaně s kombinovanými (resp. responzivními) reklamami z AdWords, nezapomeňte aktualizovat a nastavit umístění, zájmy, témata a další cílení, které neodpovídají 1:1, aby kampaně využily svůj plný potenciál v obsahové síti Skliku.
  • Vhodný text a vhodný obrázek může běžně zvýšit míru zaujetí uživatelů (CTR) až o 200 %. Držte se našeho Šestera kvalitní kombinované reklamy.
  • Využijte flexibility kombinované reklamy a nativních ploch a zapojte do vašeho marketingového mixu nativní inzeráty. Jak v Skliku na to, se dočtete v nápovědě.

Za celý tým Skliku David Velechovský

Sdílet na sítích