„Právo být zapomenut“ – slyšení před Evropským soudním dvorem

Věra Průchová 24. srpna 2018

Jak jsme již informovali na podzim minulého roku, Evropský soudní dvůr se musí zabývat předběžnými otázkami na téma „právo být zapomenut“, které obdržel od francouzského Conseil d’État (obdoba Nejvyššího správního soudu) na podnět úřadu CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés). Hlavním aktérem v těchto kauzách je americká společnost Google, která odmítla výmaz požadovaných informací svým internetovým uživatelům a ti následně celou záležitost vyřešili soudní pří.

První případ se dotýká teritoriální působnosti rozhodnutí o výmazu, tedy zda má automaticky vyhledávač Google mazat příspěvky nejen na území příslušné země, kde bylo o výmazu rozhodnuto, ale i celosvětově.

Druhá kauza se zaobírá tzv. citlivými daty, které jsou vyhledávačem zobrazovány v různých novinových článcích, videích a jiných příspěvcích. Otázka zní, zda má Google na vyžádání automaticky mazat citlivá data, aniž by zvažoval, zda zveřejnění příslušných informací neslouží k veřejnému zájmu a zrušil tak proces určitého balančního testu, který je nyní prováděn. Došlo by tak k rapidnímu poklesu dostupných informací na internetu, neboť pod pojem citlivá data se může schovat od politické příslušnosti, přes kriminální minulost, až po filosofické názory či známost s určitou veřejnou osobností.

Oba soudní procesy dospěly ke svému oficiálnímu slyšení před Evropským soudním dvorem. To se bude konat dne 11. září 2018. Nejenom Google netrpělivě očekává výsledky jednání ESD. Obě rozhodnutí mohou mít přímý dopad na všechny vyhledávače, jež fungují v EU, neboť jedna z otázek rozšiřuje dopad rozhodnutí i na další internetové subjekty. Změna by tak nastala v obsahu zobrazovaných informací ve vyhledávání. Vytvořil by se tu určitý prostor pro manipulaci s doposud veřejně dostupnými daty.

Věra Průchová

Specialista pro kontakt se státní správou

Sdílet na sítích