Případová studie: Nativní reklama pro EuroPainClinics

Kombinovaná reklama v podobě nativního inzerátu působí věrohodněji a dokáže přivést více návštěvníků, kteří mají skutečný zájem o produkt.

O nativním inzerátu v Skliku

Stále častěji se tak potýkáme s pojmem reklamní slepota – lidé mají tendenci reklamu na internetu ignorovat a chtějí hlavně zajímavý obsah. Právě ten může nativní reklama obecně nabídnout. Je totiž druhem placené reklamy, která má za cíl nerušit zážitek návštěvníka. Vizuálně i obsahově zapadá do obsahu webové stránky.

Nativní inzerát v Skliku je nejdostupnější forma nativní reklamy, s širokým zásahem a mnoha možnostmi cílení. Nastavit lze prostřednictvím kombinované reklamy.

Pro Kliniku miniinvazivní a endoskopické léčby zad EuroPainClinics realizovala certifikovaná agentura MarketUP výkonnostní kampaň zaměřenou na akvizici nových potenciálních pacientů. Jako konverze se určilo odeslání formuláře e-konzultace se zdravotnickou dokumentací. Na nativní reklamu se agentura zaměřila z důvodu předpokladu hodnotnější a relevantnější návštěvnosti.

Hypotézy:

Specialisté si pro účely této případové studie stanovili 3 základní hypotézy.

Kombinovaná reklama bude v porovnání s běžnou reklamou dosahovat

  1. vyššího CTR,
  2. delší průměrné doby strávené na webu,
  3. vyššího počtu konverzí.

Jak jsme postupovali

Digitální tým agentury MarketUP rozdělil kampaně zvlášť pro mobil a desktop a sestavy dále podle jednotlivých umístění. Kromě domovské stránky Seznam.cz se na daných doménách mohou zobrazovat reklamy nejen nativně, ale i klasicky textově. A protože se řada inzerentů zaměřuje primárně na domovskou stránku Seznam.cz, rozhodli se vyzkoušet cílení na ostatní umístění. Na ně jsme se dostali za 40 % CPC oproti úvodní stránce Seznam.cz při zachování skvělého konverzního poměru a CTR.

Jaké byly výsledky

Nativní reklama byla z hlediska generování konverzí v pořadí třetím nejsilnějším kanálem z celého kampaňového portfolia. Oproti bannerové reklamě dosahovala nativní reklama vyššího CTR (+18 %), doby strávené na webu (+46 %) i konverzí (5,5× více). Cena za konverzi byla přitom srovnatelná s ostatními kanály. Nejlepších výsledků z hlediska umístění dosahovaly kampaně na Novinky.cz a Seznamzpravy.cz.

Proč používat nativní reklamu

  • Dokáže přinést větší hodnotu (kvalitu prokliku), jelikož k akci uživatele dovedla informace a ne pouze samostatný grafický nebo textový podnět.
  • Reklama působí věrohodněji. Neplatí na ni bannerová slepota – vyšší šance, že ji člověk proklikne.
  • Je vhodná pro komunikaci složitějších produktů – sdělíte uživateli informace, které se do běžné reklamy nevejdou.

O EuroPainClinics

je značka reprezentující síť nezávislých zdravotnických pracovišť specializujících se na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad. V České republice pod touto značkou působí Klinika miniinvazivní a endoskopické léčby zad v Praze poskytující precizní diagnostiku a léčbu chronické bolesti zad nejčastěji spojené s bolestí bederní páteře. Svým specifickým zaměřením je jediným pracovištěm tohoto typu v ČR.

O agentuře MarketUP

Jsme digitální agentura s otevřenou myslí a byznysovým srdcem. S klienty si stanovujeme náročné cíle, které se nám daří plnit. Nabízíme komplexní online marketingové služby, které jsou vždy kombinací kreativy, videprodukce, mediálního plánování, realizace digitálních kampaní a reálného dopadu na prodejní výsledky a povědomí o značkách.

Za celý tým Sklik

Martin Mašek

Sdílet na sítích