Segmentace dotazů

Ondřej Filip 15. října 2018

Uživatelé internetového vyhledávání zadávají své dotazy s různými záměry neboli intenty. Aby vyhledávač správně rozuměl tomu, jaké výsledky uživatel při zadání konkrétního dotazu očekává, je užitečné vědět, s jakými intenty uživatelé přicházejí. Z nich pak je možné dotazu jeden přiřadit. Jednou z možností je identifikovat konkrétní intenty, např.

  • přehrát videoklip,
  • koupit zboží na eshopu,
  • provést rešerši zpravodajství na konkrétní téma,
  • nalézt recept na vaření,
  • přihlásit se do internetového bankovnictví, nebo
  • přejít na web konkrétní firmy.

Podobných konkrétních intentů je velké množství a je obtížné vytvořit jejich úplný seznam. Navíc je nepraktické zpracovávat dotazy tolika různými způsoby. Naštěstí existuje obecnější dělení dotazů podle intentů, které rozděluje dotazy do 3 základních skupin [1].

  • (trans)akční dotazy
  • informační dotazy a
  • navigační dotazy.

Pojďme se s jednotlivými typy dotazů blíže seznámit. Transakční dotazy jsou takové, které popisují následnou interakci uživatele na stránce, na kterou chce přejít, např. dotazy pro nákup zboží nebo stažení souboru. Tyto stránky mají zpravidla dynamický charakter. Naproti tomu informační dotazy častěji vedou na stránky se statickými informacemi. Častým typem dotazu je např. dotaz na entitu, tj. informace o místě, osobnosti apod. U transakčních a informačních dotazů do jisté míry víme, s jakým záměrem uživatel na nalezenou stránku odchazí. Vedle toho u navigačních dotazů tato informace chybí. Jsou to takové dotazy, u kterých uživatel ví, na jakou konkrétní jednu stránku chce přejít, a tu specifikuje v dotazu. Nejtypičtějším zástupcem těchto dotazů jsou jména stránek/služeb (facebook) nebo konkrétní adresy (www.zbozi.cz). Může jít rovněž o specifičtější dotazy (městský úřad Praha 11). Mimochodem, šestice konkrétních intentů z úvodu článku je vybraná tak, aby rovnoměrně zastupovala transakční, informační a navigační dotazy.

Jaký je podíl těchto typů dotazů? Na to nám odpovídá přiložený obrázek. Vidíme, že převažují informační a navigační dotazy, kterých je podobné množství a celkem pokrývají téměř 80 % zahledání. Zbytek připadá na transakční dotazy. Graf navíc zobrazuje týdenní vývoj. Pro porozumění denního, týdenního ale i ročního vývoje, je třeba podrobněji analyzovat zadávané dotazy a zabývat se i konkrétnějšími intenty (např. nákupní dotazy se výrazně podílí na transakčním intentu a výrazně rostou např. v předvánočním období). S těmito znalostmi můžeme dále zlepšovat vyhledávání podle potřeb našich uživatelů.

[1] Broder, Andrei. „A taxonomy of web search.“ ACM Sigir forum. Vol. 36. No. 2. ACM, 2002.

Ondřej Filip

Vedoucí týmu výzkumu

Sdílet na sítích