Testujete šablony v dynamickém retargetingu? Měli byste, dobře připravená šablona vám získá více zákazníků

16. listopadu 2020

Podívali jsme se na naše inzerenty, kteří testují šablony u dynamického retargetingu. Jak si vedou a dává testování smysl?

Během října jsme vás informovali o chystaných novinkách u dynamického retargetingu a dynamickému banneru. První z nich jsou statistiky, které můžete nově sledovat u všech šablon, které jste do sestavy vložili. Tím se otevírá možnost testů různých barevných kombinací. Díky tomu si pak můžete zvolit takovou šablonu, která vám přináší největší užitek.

Druhou novinkou je možnost zvolit si způsob střídání šablon, které se reálně zobrazují. Na výběr je rovnoměrné střídání nebo upřednostňování podle CTR, CPA či PNO. Tato automatizace pomůže tomu, aby se zobrazovala ta nejefektivnější šablona bez manuálního zásahu do kampaně.

Rozdíl ve výkonu dynamického retargetingu s defaultními šablonami vs. pokročilé šablony

Rozdíl ve výkonnosti obou variant šablon dynamického retargetingu je nezanedbatelný. Na základě prvních měsíců jsme vypozorovali významný nárůst konverzního poměru při srovnatelném CTR. Ten přisuzujeme možnosti stylizovat šablonu do barev obchodníka, se kterým může mít uživatel zkušenost z dřívější doby a vytvořil si k obchodu pozitivní vztah.

Testování více šablon v jedné sestavě

Testování více šablon vůči sobě dává určitě smysl. Podle výsledků inzerentů, kteří využívají alespoň 2 šablony vyplynulo, že i v případě různých variant šablon může docházet k velkým rozdílům výkonu.

Průměrný rozdíl výkonu vlastních šablon vůči sobě:

V souvislosti s pomalu vrcholící vánoční sezónou připomínáme 3 nejdůležitější věci ve světě online reklamy – zaprvé testujte, zadruhé testujte a zatřetí opět testujte. Mějte na paměti, že testování šablon je stejně tak důležité, jako testování variant textových inzerátů ve vyhledávací síti. Navíc tím, že produktové kampaně mají zpravidla menší počet sestav než kampaně ve vyhledávání, můžeme říci, že zde lze dosáhnout zlepšení výsledků s menší pracností.

Za celý tým Skliku Petr Novák

Sdílet na sítích