Seriál Sreality.cz – Jazykové mutace

17. února 2021

Věděli jste, že Sreality.cz jsou k dispozici ve třech jazykových mutacích? K čemu vám to může pomoci? Váš inzerát si díky tomu může prohlédnout více lidí a vy tak získáte další potenciální zájemce o vaše nabídky.

Konkrétně jsou dostupné mutace v českém, anglickém a ruském jazyce. Jednotlivé jazykové mutace můžete jednoduše přepínat pomocí níže znázorněného tlačítka, které naleznete na webové stránce Sreality.cz vždy v pravém horním rohu.

Po přepnutí z české do anglické nebo ruské verze se všechny údaje nacházející se na webu Sreality.cz přeloží do požadovaného jazyka.

Anglická verze

Ruská verze

V případě, že je u inzerátu vyplněn popis i v jiném než českém jazyce, po přepnutí se tento popis u daného inzerátu zobrazí. Pokud není v tomto jazyce popis k dispozici, v detailu inzerátu se zobrazí vyplněné pouze jednotlivé základní parametry.

Inzerát s popisem

Inzerát bez popisu

Anglická nebo ruská verze popisu inzerátu se doplní zaškrtnutím příslušného pole a vyplněním popisu při vytváření inzerátu v administračním rozhraní Sreality.cz. Případně je možné popis v cizím jazyce zaslat také přímo exportem.

Tým Sreality.cz

Sdílet na sítích