Láká vás realitní profese v Rakousku? Inspirativní je i pro český trh

23. února 2022

Pro mnohé naše realitní profesionály je současný český Zákon o realitním zprostředkování logickou cestou ke zkvalitnění servisu realitních makléřů a realitních společností napříč naším trhem. Pro některé se však naopak jedná o zbytečné omezování svobodného podnikání. Pro všechny bez rozdílu je ale zajímavé, jak je regulováno realitní podnikání v sousedním Rakousku. A třeba ve stručném výčtu rakouských předpisů najdeme i několik inspiračních námětů.

LEGISLATIVA

V Rakousku se na realitní makléře a správce nemovitostí vztahuje stejné základní nařízení, které zčásti ukládá stát a zčásti Asociace správců nemovitostí a majetku (Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder – FIV). Všichni samostatně výdělečně činní odborníci v oblasti nemovitostí v Rakousku musí být členy FIV, ačkoli mnozí z nich jsou zastoupeni také v jiných profesních sdruženích, jako je např. Rakouská asociace realitního průmyslu (Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft – ÖVI).

PRACOVNÍ POŽADAVKY

K ochraně „titulů“ „realitní makléř“ (Immobilienmakler) a „správce nemovitostí“ (Immobilienverwalter) byly zavedeny přísné požadavky na vzdělání a praktické zkušenosti. Aspirující budoucí profesionálové musí složit zkoušku u FIV a také prokázat dva roky praktických pracovních zkušeností, než obdrží licenci. Výjimku mají osoby, kteří mají alespoň bakalářský titul (EQF 6) v oboru souvisejícím s nemovitostmi. Stále však musí prokázat alespoň jeden rok zaměstnání u licencovaného realitního makléře/správce nemovitostí. Kromě povinností platných pro samostatně výdělečně činné profesionály platí povinnost  získat licenci také pro realitní společnosti a její zaměstnance, kteří ve společnosti pracují přímo se zákazníky. Navíc je k obdržení rakouské realitní licence také povinné doložit čistý trestní rejstřík a prokázat trvalý pobyt v Rakousku. Všichni licencovaní odborníci jsou zapsáni ve veřejném rejstříku, který spravuje příslušný živnostenský úřad („Gewerbebehörde“).

PRAXE V RAKOUSKU

Zatímco celoživotní vzdělávání není pro rakouské realitní profesionály obecným požadavkem, zaměstnanci jsou žádáni, aby jednou za pět let aktualizovali svoji certifikaci opětovným složením zkoušky.

Pro členy rakouské Asociace realitních makléřů (Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft – ÖVI) je předkládání dokladů o celoživotním vzdělávání povinné. Proto se každý rok musí členové ÖVI prokázat absolvováním profesního školení (min. 8 hodin), což platí i pro každého praktikujícího zaměstnance členské společnosti. Realitní profesionálové musí mít uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti. Minimální výše tohoto pojištění se liší mezi realitními makléři (min. 100 000 €) a správci nemovitostí (min. 400 000 €). Realitní společnosti i osoby samostatně výdělečně činné musí dále přispívat do samostatného fondu sloužícího pro případné odškodnění spotřebitelů, který takto pokryje škody až do výše 300 000 EUR.

Mezi další povinnosti všech realitních profesionálů v Rakousku náleží dodržování Etického kodexu, což vyplývá z „Vyhlášky o profesních a výkonných pravidlech pro realitní makléře“ (Verordnung über Standes- und Ausübungsregeln für Immobilienmakler). Kromě toho ještě existuje tzv. „Kodex cti“, který je platný pro členy ÖVI.

Zdroj: Asociace realitních kanceláří České republiky a CEPI

Sdílet na sítích