Čím Alzák rozšířil zásah kampaní?

Jednoduchá obsahová kampaň v Skliku si ukotvila pevné místo v marketingovém mixu klienta Alza. O 53 % nižší cena za proklik byla jedním z mnoha důvodů.

Obraty v desítkách miliard ročně řadí e-shop Alza.cz na první příčku tuzemské scény. Místo na výsluní ovšem nespadlo Alze z nebe, ale je to zásluhou propracované strategie. Pár dílků z jejich marketingového puzzle si v následujících řádcích poskládáme s Janem Synkem, Online marketing specialistou Alza.cz.

Uživatelé, kteří neudělí souhlas s cílenou reklamou, či mají blokované cookies v prohlížeči, také nakupují. Toto tvrzení jsme si chtěli potvrdit využitím Jednoduché obsahové kampaně (dále v textu bude zkráceno na JOK), která dokáže těmto uživatelům reklamu zobrazit. Díky menšímu množství kandidátů v těchto aukcích je průměrná cena za proklik zpravidla nižší, než dosahují ostatní obsahové kampaně v Skliku. Není ani potřeba si lámat hlavu s cílením, protože systém ho za vás v tomto typu kampaně vybere sám. V jednoduchých obsahových kampaních je možné využít většinu podporovaných formátů v Skliku kromě videoreklamy.

Rozšíření dosahu kampaní

“JOK jsme se rozhodli využít z několika důvodů. Mezi ně bezpochyby patří možnost zacílení na anonymní prostor, což je dnes často probírané téma. Dalším důvodem je také  zvýšení unikátního zásahu o nové uživatele, ” upřesnil zařazení kampaní Jan Synek.

Výběr vhodné kreativy svým způsobem ulehčilo období spuštění. “Kampaně, jež doposud proběhly, komunikovaly povánoční slevy v rámci lednového výprodeje a šíři sortimentu v rámci naší klíčové komunikace „Nákupy od A do Z“. Obě kampaně byly cíleny celorepublikově a na všechna zařízení,” odkryl karty Synek.

Ukázka bannerů

Jednoduché obsahové kampaně jsou vhodné jak pro propagaci výprodejových akcí, tak i probudování povědomí o značce a využití sloganů ke sjednocení marketingové strategie společnosti.

Výdejový scénář byl sepsán a nadešel čas stanovit očekávání od nového typu kampaně v obsahové síti Sklik, kterou Alza zpravidla využívá pro vyvolání poptávky po nabízených produktech. “Primárním cílem našich kampaní byl vždy hlavně zisk a od této strategie se v nejbližší době neplánujeme vzdalovat. Dílčími KPIs (Key Performance Indicators), kde jsme již flexibilnější, byly pak unikátní zásah a CPT vzhledem k formě JOK,” popsal Jan kritéria, podle kterých bude kampaně vyhodnocovat.

Nastavení kampaní v rozhraní reklamního systému bylo dle jeho slov rychlejší, než uvařit vodu na čaj. Úspora času specialistů je jedna z klíčových vlastností tohoto typu kampaně.

Naplněná očekávání

“Kampaň splnila očekávání levného zásahu a návštěvnosti až s překvapivým rozdílem. Ve sledovaném období JOK dosahovala až o 85 % nižšího CPT a 53 % nižšího CPC oproti běžným kampaním cíleným na zájmy, zájmy o koupi nebo témata. Hodnot, jakých v tomto směru kampaň dosáhla, bychom těžko dosáhli pomocí jakéhokoliv jiného formátu. CTR bylo logicky v průměru nižší, ale rozdíl nebyl rozhodně úměrný uspořeným nákladům, jichž jsme díky JOK dosáhli. Rozdíl v CTR byl 30 %.

Hlavním cílem našich kampaní je primárně zisk, proto ROI (Return on Investment) patří mezi metriky, které sledujeme u každé kampaně.  Bannery odběhnuté formou JOK díky konstantnímu konverznímu poměru, který neutrpěl, a nižším nákladům na výdej, dosáhly až o 23 % lepší ROI. To je výsledek, který pro nás rozhodně není zanedbatelný. Nutno ještě zmínit, že jsme kampaně vyhodnocovali v rámci našeho atribučního modelu založeného na co nejpřesnější alokaci obratu mezi jednotlivými online kanály, které zákazníka během nákupní cesty provázely.”

Synek tímto potvrdil počáteční hypotézu, že nakupují i lidé nevstupující do aukce cílené reklamy podle cookies. Komplexní vyhodnocení přiřadilo tomuto typu kampaně znatelný vliv na konverzní trase zákazníka, který Alze fungoval i co se týče návratnosti investice. Úspěch kampaní postavil pevné základy pro jejich budoucí využívání. “JOK jsme se rozhodli po jejich vyhodnocení zařadit do našeho marketingového mixu dlouhodobě. Využívat je budeme převážně ke zvyšování povědomí o právě probíhajících akcích a ke zvyšování povědomí o značce formou brandové komunikace. Produktovou komunikaci prozatím ponecháme formou běžných kampaní nebo retargetingu,” shrnul Jan Synek z Alza.cz. Kampaně byly vyhodnocovány za období 6.1. – 22.2.2022. Dnes mají JOK pevné postavení v marketingové strategii Alza.cz a dosahují nadále srovnatelných výsledků.

Případovou studii připravil Ondřej Němec, Seznam.cz a Jan Synek, Alza.cz

Sdílet na sítích