Rozšiřujeme postupně zásah vyhledávacích kampaní Skliku

V Skliku hledáme cesty, jak inzerentům rozšířit relevantní zásah kampaní a umožnit snadno oslovit všechny potenciální zákazníky. Zároveň přibližujeme chování platformě Google Ads, odkud spousta inzerentů importuje kampaně do Skliku.

U klíčových slov ve frázové shodě aukce nerespektuje pořadí slov v klíčovém slově. U klíčových slov ve volné shodě pak nemusí být dodržena podmínka, že jsou všechna slova z klíčového slova obsažena v uživatelském dotazu. Vše je nastaveno tak, aby byla v maximální míře udržena relevance a tudíž je úprava u volné shody aplikovaná pouze u mnohaslovných klíčových slov.

Tato postupně nasazovaná úprava chování shod klíčových slov se nyní aplikuje ve 25 % vyhledávání.

Podrobnější informace o upraveném chování najdete v nápovědě.

Chování vylučující frázové shody, vylučující přesné shody i modifikátoru volné shody zůstává zachováno, tudíž mají inzerenti nadále nástroj pro vyloučení případných nežádoucích spojení stejně jako dosud. Doporučujeme pracovat s klíčovými slovy stejně jako dosud.

A jaké jsou z upraveného chování shod výsledky? Aktuální model doručuje inzerentům vstup do více aukcí, navíc zajišťuje vyšší CTR a tím pádem růst počtu prokliků v řádu jednotek procent a to při zachování konverzního poměru. Model zajišťující zobrazení klíčových slov ve volné shodě na více relevantních dotazů budeme dále ladit tak, abychom inzerentům maximalizovali výkon.

Za celý tým Skliku Martin Lohner a David Velechovský

Sdílet na sítích