Rozšiřujeme Featured snippety. A vy toho můžete využít

Před rokem jsme do našeho Vyhledávání poprvé nasadili Featured snippety neboli Vybrané úryvky. Od té doby je vylepšujeme tak, aby hledající vždy našli rychlou a co nejpřesnější odpověď. Jaké výhody mohou přinést stránkám, ze kterých čerpají?

Doposud byly Vybrané úryvky tvořeny pouze z české Wikipedie a právě toto chování se nasazením nové aktualizace změní. Nově budete moci ve Vyhledávání potkat Featured snippety i z jiných domén. Pokud na své doméně publikujete kvalitní informační obsah, může se stát, že se ve Featured snippetu objeví i ta vaše.

Featured snippety už nevycházejí pouze z Wikipedie.

Jaké jsou výhody Featured snippetů?

Kromě toho, že Featured snippety umožňují uživatelům získat odpověď na jejich dotaz přímo a rychle, z nich mohou plynout i další výhody pro stránky, ze kterých čerpají.

Vyšší proklikovost

Součástí práce na Featured snippetech je i analýza toho, jak na funkcionalitu reagují uživatelé. Zkoumali jsme, co Featured snippety udělaly s proklikovostí jednotlivých stránek. Analyzovali jsme poměr proklikovosti (kolikrát se stránka zobrazila v SERPu vs. kolikrát se na ni kliklo) na vzorku wikipedických stránek před a po nasazení Featured snippetů. Zjistili jsme, že poměr proklikovosti byl u většiny URL po nasazení vyšší.

Je třeba zmínit, že proklikovost Featured snippetu je závislá na povaze dotazu. Pokud mám například dotaz „kdy se otevírá burza“, který se dá odbavit krátkou odpovědí, je pravděpodobnější, že se uživatel odbaví již v SERPu a na konkrétní výsledek už neklikne. Jiná je ale situace u dotazu typu „jak funguje burza“. Odpověď na tento dotaz bude nejspíš rozsáhlá a vzhledem k délce Featured snippetu se takový dotaz přímo v SERPu pravděpodobně odbavit ani nedá.

Lepší pozice v SERPu

Udělali jsme test, kdy jsme výsledek, ze kterého konstruujeme Vybraný úryvek, zároveň přesunuli na první místo. Díky tomu se takové výsledky průměrně posouvaly o dvě pozice výše v SERPu.

Vyšší reputace stránky

Vliv Featured snippetu nemusí být přímočaře měřitelný. Předpoklad je, že text ve Featured snippetu je tou nejlepší odpovědí, která se pro daný dotaz dá ze stránek v SERPu v danou chvíli získat. To znamená, že stránka umístěním ve Vybraném úryvku získá autoritu a uživatelé si její obsah zafixují jako kvalitní. Vybrané úryvky dávají šanci i menším webům, které sice tolik nedbají na SEO, ale obsahují kvalitní informace. 

Vlevo vzhled klasického výsledku, vpravo Featured snippet.

Vizuální odlišení

Díky vizuálnímu odlišení výsledku ve Featured snippetu oproti normálnímu výsledku se zvyšuje pravděpodobnost, že si ho uživatelé všimnou a kliknou na něj. Featured snippet zobrazuje stránku přímo před uživateli. A ti, pokud chtějí zjistit více, si pravděpodobněji vyberou stránku z něj. 

Co když Featured snippety ze svých stránek nechci?

Pokud si i přes výše zmíněné výhody nepřejete, aby se Featured snippety z vaší stránky vytvářely, lze toto chování zakázat pomocí speciálního meta tagu. Více se dozvíte v nápovědě v sekci Zákaz tvorby featured snippetů z vašeho webu.

Zjistěte více o Featured snippetech nebo si prostudujte nejnovější díl seriálu, který se věnuje různým typům snippetů.

Co dalšího nás čeká?

Neustále pracujeme na vylepšování našich Featured snippet modelů a zvyšujeme tak pokrytí této funkcionality. Plánujeme vydávat i různé další typy, například seznamové a tabulkové. Dalším rozšířením potom bude přidání obrázků.

Za tým Vyhledávání Petra Kubernátová

Sdílet na sítích