Frekvence zobrazení: Kdy je opravdu efektivní a kdy to tak jen vypadá?

8. června 2023

Jaká je v brandových kampaních nejefektivnější frekvence zobrazení reklamy jednomu uživateli? Za optimální frekvenci se obecně považuje zobrazení v rozmezí čtyř až sedmi impresí. Teď se podíváme na to, jak poznáme, že jsme skutečně dosáhli efektivní frekvence, a kdy to tak jen vypadá.

Nejprve je třeba se seznámit s termínem průměrná frekvence. Tato metrika ukazuje, kolikrát se ve sledované kampani (popř. za sledované období) reklama v průměru zobrazila jednomu uživateli.

Výpočet vypadá následovně:
Průměrná frekvence = počet impresí (zobrazení) / počet zasažených unikátních cookies

Uveďme si příklad z modelové RTB kampaně:
V kampani jsme celkově zobrazili 4 690 177 impresí a zároveň evidujeme 1 035 462 unikátních cookies. Zmíněná čísla dosadíme do vzorce.

  • Průměrná frekvence = 4 690 177 / 1 035 462
  • Průměrná frekvence = 4,53

Hodnota průměrné frekvence nám vyšla 4,53. Což spadá do výše uvedeného efektivního rozmezí 4–7. Na první pohled to vypadá skvěle. Když se ale podíváme na graf distribuce frekvence níže, zjistíme, že průměru nebo jemu blízkých hodnot jsme ve skutečnosti dosáhli u málokteré ze zasažených cookies.

Jaká je ideální frekvence v brandových kampaních? To zjistíte v našem článku.

V případě této kampaně se v efektivním rozmezí frekvence (4–7 zobrazení) nachází jen necelých 15 % ze všech zasažených unikátních cookies. Více než 71 % unikátních cookies mělo frekvenci zobrazení nižší než 4 a téměř 14 % naopak frekvenci vyšší (8+).

Graf distribuce frekvence ukazuje, kolik unikátních cookies mělo konkrétní frekvenci.

Dotahování frekvence a capping – dosažení skutečné efektivity

Abychom dosáhli efektivní frekvence u maximálního počtu unikátních cookies, poupravíme nastavení kampaně:

  1. Doplníme strategii, v níž budeme cílit na cookies, kterým již byla zobrazena imprese, ale ještě nedosáhly efektivní frekvence (alespoň 4 zobrazení), popřípadě optimální frekvence, kterou si zvolíme. Tuto optimalizační techniku nazýváme dotahování frekvence.
  2. Nastavíme maximální požadovanou frekvenci (tzv. capping) pro unikátní cookies (nejvýše 7 impresí).

Jak ukazuje další graf, realita se díky optimalizaci zásadně promění. V případě této modelové RTB kampaně se nám efektivního rozmezí frekvence (4–7) podařilo dosáhnout u více než 61 % všech zasažených unikátních cookies. Nižší frekvenci (méně než 4 imprese) mělo pouhých 30 % unikátních uživatelů a vyšší (8+) už dokonce jen necelých 9 %.

Co z toho plyne?

U brandových kampaní, kde se chcete zabývat hodnotou frekvence zobrazení jednomu uživateli, je dobré volit nástroje umožňující s touto metrikou pracovat efektivně. Jinými slovy: Nespokojte se pouze s reportovanou hodnotou průměrné frekvence. V Seznamu toto umíme dobře ošetřit ve zmíněných RTB kampaních.

Zaujal vás článek nebo byste se rádi dozvěděli více o možnostech RTB kampaní v naší správě? Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu rtb@firma.seznam.cz.

RTB tým

Sdílet na sítích