Přejít na obsah

#Kupi.cz

(Stránka 2)Geolokace a „heatmapy“ zlepší distribuci tištěných letáků

9. dubna 2021

Ani jsme se nenadáli a už máme za sebou rok s koronavirem. Ten změnil nákupní chování Čechů i příležitosti prodejců a výrobců v FMCG. Pandemie se stala iniciátorem digitální transformace, která urychlila také nástup online éry letákových promocí. Plánování běžných nákupů se přesouvá do onlinu Uplynulý rok přinesl řadu změn. Frekvence nákupů potravin a drogerie …


Ekologie vs. 4 miliardy letáků ročně. Blíží se nová éra online letáků!

27. ledna 2021

Jen v Česku se vytisknou zhruba 4 miliardy akčních letáků ročně. Pro spoustu obchodů jsou pořád významným zdrojem tržeb. Problémem je, že se z nich důvěryhodně nedají vytáhnout potřebná data o nákupním chování spotřebitelů a dopadu na prodej konkrétních výrobků. Z tohoto důvodu a také kvůli ekologii některé firmy postupně od tištěných letáků upouštějí a …


Ještě nemáte na Kupi.cz svůj online leták? Rychle to dožeňte

8. ledna 2021

Online letákové zápisy se nyní stávají ještě zajímavějším nástrojem. Koronakrize přesouvá nákupy do onlinu i u lidí, kteří před e-shopy dávali přednost nákupu zboží v kamenných prodejnách. Papírové letáky se hůře doručují a prodejci musí být připraveni nejen na to, že zákaz prodeje zboží, které není nezbytně nutné k uspokojení základních potřeb, se může prodloužit …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí