Přejít na obsah

#PravidlaVycházíme vstříc uživatelům a upravujeme dialog sběru souhlasů

Veronika Geltner 1. listopadu 2022

V předešlém měsíci jsme změnili vzhled druhé stránky CMP dialogu. Nyní má uživatel možnost místo „Uložit nastavení“ kliknout na tlačítko s textací „Odmítnout“. Nastavení souhlasu, které se sbírá pomocí CMP (Consent Management Platform) se vztahuje nejen k použití cookies, ale i ke všem ostatním informacím, které se souhlasem uživatele provozovatel webu může získat. CMP řešení …


Jak přidat web do Newsfeedu?

Veronika Geltner 29. dubna 2022

Služba Seznam Newsfeed představuje jeden z největších distributorů redakčního obsahu pro uživatele na českém internetu. Abyste jste se i vy mohli stát součástí, stačí se přihlásit do naší partnerské sítě. V návodném videu se pak dozvíte, jak přidat žádost pro zařazení webu do Newsfeedu, co je nutné vyplnit nebo na co si dát při vyplňování …


Shrnutí nejnovějších změn v podmínkách publikace v Seznam Newsfeed

Veronika Geltner 9. listopadu 2021

Služba Seznam Newsfeed představuje jeden z největších distributorů redakčního obsahu pro uživatele na českém internetu. Aby její používání bylo srozumitelnější, mají partneři k dispozici podmínky fungování. V létě jsme pro vás podmínky mírně upravili a některé kroky udělali přehlednější a jednodušší. Pojďte se s námi podívat na ty nejdůležitější změny. Povinnost ratingu pro zpravodajské weby …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí