Přejít na obsah

Kariéra

(Stránka 2)Zaučování v karanténě aneb ani pandemie nástup nováčků nepřekazí

16. července 2020

Přibližovat události posledních dní asi nemusíme. Každého z nás se nějakým způsobem tato nešťastná událost dotkla. V Seznamu jsme se však nezalekli, a i přesto, že daná situace nebyla nejjednodušší, postavili jsme se jí čelem. A to nejen dlouholetí Seznamáci, ale i úplní nováčci. O tom, jak probíhá nástup do nové práce, když vám zkříží cestu karanténa, …


Pomáháme Seznamákům růst díky programu Rosteme společně

15. června 2020

Pro Seznamáky, kteří k nám přicházejí jako specialisté ve svých oborech, například programátoři, je kariérní růst věcí, která se přirozeně děje. U pozic, na které nastupují třeba i absolventi, to může být trochu náročnější, i když talent nechybí. Proto jsme se rozhodli právě tuhle skupinu Seznamáků podpořit. Pojďme se společně podívat, jak to celé vzniklo.


Jak v Seznamu měříme spokojenost kandidátů s náborem

28. dubna 2020

Většina e-shopů se dnes nezapomíná zákazníků po nákupu zeptat, jak byli se službou spokojení. Slyšeli jste ale o podobném dotazování po výběrovém řízení na novou pozici? Tento princip zpětné vazby jsme zavedli do našeho náboru minulý rok a už teď nám nese ovoce v podobě zajímavých nápadů na zlepšení našich výběrových řízení.


Interní vzdělávání zaměstnanců je dnes nutností

10. března 2020

Vzdělávání je dlouhodobě považované za jeden z nejoblíbenějších benefitů a neustálý rozvoj a posun zaměstnanců je v dnešní době už nutností. V Seznamu máme proto interní tým trenérů, kteří se starají o vzdělávání a rozvoj všech Seznamáků v mnoha různých směrech.

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí