Jak na Zboží.cz: Nejdůležitější značky v XML feedu

Veronika Geltner 30. července 2018

Druhý díl se věnoval základním informacím o zpracování XML feedu pro Zboží.cz. V další části se zaměříme na to, jaký význam mají hlavní značky (tagy) v něm obsažené.

Kvalita dat, která e-shop posílá prostřednictvím XML feedu na Zboží.cz, ovlivňuje například úspěšnost napárování na produkty, dohledatelnost položek a také pravděpodobnost, že uživatel na nabídku klikne a výrobek si následně v e-shopu objedná.

Každý XML feed na Zboží.cz má vždy stejnou strukturu. Začíná (nepovinnou) hlavičkou, kořenovou značkou a značkou SHOPITEM, která se opakuje dle počtu položek v e-shopu. Ta musí vždy obsahovat pět povinných značek, jinak se položka nebo případně celý XML feed na Zboží.cz nenahraje. Dále může obsahovat až 22 nepovinných značek, které umožňují využít potenciál Zboží.cz naplno. Níže popisujeme ty, které doporučujeme do XLM feedu vyplňovat.

Povinné značky:

PRODUCTNAME (max. 255 znaků)

Obecné pojmenování výrobku bez rozšiřujících údajů e-shopu. Častou chybou jsou duplicity, tedy položky se stejným názvem. Název musí být vždy unikátní. Mají-li dvě a více položek stejný název, na Zboží.cz se nahraje pouze jedna. Tato značka je rozhodující pro správné napárování. Název by měl co nejvíce odpovídat názvu produktu na Zboží.cz, aby došlo k automatickému napárování. Je-li položka napárovaná, v detailu produktu se hodnota vyplněná do PRODUCTNAME nezobrazuje. Názvosloví se řídí Pravidly pojmenování nabídek.

Základní šablona platná pro většinu kategorií je:

Výrobce – Produktová řada – Produktové označení – Druh produktu – Varianta

Příklad: De’Longhi Esam 5500 W

Názvosloví položek se bude více věnovat pátý díl seriálu a na párování se zaměří ten následující.

DESCRIPTION

Textový popis položky ve formátu čistého textu (bez HTML značek) s odřádkováním odstavců. Musí obsahovat výhradně informace o výrobku v českém jazyce. Tag je povinný, položky bez něj se tedy na Zboží.cz nenahrají. Pokud však e-shop k položce žádný popisek nemá, je možné ponechat element DESCRIPTION prázdný. Je-li položka napárovaná, v detailu produktu se nikde hodnota vyplněná do DESCRIPTION nezobrazuje. Popisky se zobrazují pouze u položek z oboru Oblečení a móda v takzvaném detailu nabídky.

URL

URL adresa odkazuje na stránku položky v e-shopu a nesmí obsahovat znaky české diakritiky, mezery a jiné nestandardní znaky. Položky s takovou chybou se nenahrají. Na rozdíl od tagu PRODUCTNAME se u URL nekontroluje unikátnost. Dvě a více položek tedy mohou mít stejnou adresu.

PRICE_VAT

Konečná prodejní cena v českých korunách včetně DPH a autorského či recyklačního poplatku. Eura a další měny nejsou povoleny. Cena posílaná v XML feedu musí být vždy stejná jako cena na e-shopu a nesmí se k ní vázat žádné podmínky jako nákup pouze na živnostenský list nebo cena platná jen s pořízením tarifu apod. Není-li cena uvedena nebo je uvedena chybně, položka se na Zboží.cz nenahraje.

DELIVERY_DATE

Doba vyřízení objednávky musí být uváděna jako doba od přijetí objednávky do expedice zboží. Do XML feedu se vyplňují podporované hodnoty, které se na Zboží.cz automaticky převádí na textové vyjádření (“skladem”, “do 3 dnů”, apod.). Když značka u položky chybí nebo je vyplněna chybně, položka se na Zboží.cz nenahraje.

Doporučené (nepovinné) značky:

ITEM_ID

Identifikátor položky v e-shopu. Je povolena jakákoli kombinace znaků [0-9, a-z, A-Z], tedy čísel nula až devět, malých a velkých písmen bez diakritiky a také podtržítka a pomlčky. Díky této značce budete schopni vždy jednoznačně identifikovat nabídku a sledovat její historii a výkon, i když se změní její URL či název. Proto je klíčové, aby zůstala stejná i při změně e-shopového řešení. ITEM_ID musí být vždy unikátní. Mají-li dvě a více položek stejnou hodnotu, na Zboží.cz se nahraje pouze jedna položka. Podrobněji se tématu věnuje tento článek na našem blogu.

PRODUCT (max. 64 znaků)

Název položky ve výsledcích vyhledávání. Jde o značku PRODUCTNAME rozšířenou o další informace jako jsou obecná klíčová slova. Tento název se zobrazí v případě, že se nabídka nespáruje a bude se zobrazovat v samostatných nabídkách (fulltext). Na rozdíl od značky PRODUCTNAME se zde duplicity nekontrolují. Tag také nijak nevstupuje do párování.

Detailnějšímu rozboru rozdílu mezi značkami PRODUCTNAME a PRODUCT se bude věnovat pátý díl seriálu věnovaný názvosloví položek.

DELIVERY

Pokud chce e-shop posílat informace o dopravě a osobním odběru prostřednictvím XML feedu, slouží k tomu tato značka. Je možné ji u položky opakovat pro každého dopravce a výdejní místo. Vyplněny musí být hodnoty ze seznamu podporovaných dopravců a sítí výdejních míst.

Nastavení cen dopravy a výdejních míst ve XML feedu se věnuje tento článek a zaměří se na něj také příští díl seriálu.

CATEGORYTEXT

Tato značka určuje, do jaké kategorie na Zboží.cz položka patří. Správně vyplněný CATEGORYTEXT je podmínkou, aby se nenapárovaná položka zařadila do správné kategorie. Strojově čitelný strom kategorií Zboží.cz je ke stažení ve formátech CSV a JSON. Tag napomáhá také úspěšnému napárování, rozhodující je ale shoda názvu položky s názvem produktu na Zboží.cz. Častou chybou je tag vyplněný dle stromu kategorií na e-shopu. Taková položka se do správné kategorie na Zboží.cz nedostane. Méně častou chybou je, řadí-li e-shop položku do neodpovídající kategorie a posílá například pánské tenisky do dámských šatů. Taková chyba může vést v krajním případě až k vyřazení e-shopu ze Zboží.cz. Chybný, prázdný, neúplný nebo chybějící CATEGORYTEXT má za následek, že je nenapárovaná položka dohledatelná pouze v samostatných nabídkách.

PARAM

Dodatečné parametry, které mohou být použity k filtrování produktů na webu Zboží. Správně vyplněné parametry u položky jsou podobně jako u značky CATEGORYTEXT důležité hlavně u nenapárovaných položek, kde zvyšují jejich dohledatelnost při hledání v kategorii a filtrování podle parametrů. Parametry produktů rozlišované pro jednotlivé kategorie si můžete stáhnout ve formátech CSV a JSON.

IMGURL

Adresa obrázku, který položku věrně zobrazuje. Součástí obrázku nesmí být vodoznaky, loga obchodů, reklamní nápisy ani jiné výrazné grafické prvky, a nesmí být na jiném než bílém pozadí. Obrázek může být ve formátu JPEG nebo PNG, ostatní formáty nejsou podporovány. Minimální rozměr obrázku je 425×440 pixelů. Stejně jako u tagu URL zde není povolena diakritika, mezery a další nepodporované znaky. Obrázky s chybou v IMGURL se na Zboží.cz nenahrají. Pozor na to, že při změně obrázku je nutné změnit i IMGURL, jinak se bude na Zboží.cz zobrazovat původní obrázek.

EXTRA_MESSAGE

Doplňkové informace o položce. Tato značka pomáhá odlišit se od konkurenčních nabídek a přesvědčit uživatele k nákupu v příslušném e-shopu. Vyplňují se podporované hodnoty, které se na Zboží.cz zobrazují v podobě textů “dárek zdarma”, “rozšířená záruka” apod. Vybrané hodnoty EXTRA_MESSAGE lze rozšířit o textovou informaci s omezením na 160 znaků, kde lze uvést o jaký konkrétní dárek nebo příslušenství se jedná. V produktovém detailu se zobrazuje jedna EXTRA_MESSAGE, v samostatných nabídkách se zobrazují dvě.

EROTIC

Touto značkou se povinně označují všechny položky z oboru Erotické zboží a pomůcky. Podmínkou pro zařazení položky do odpovídající kategorie z tohoto oboru je správně vyplněný CATEGORYTEXT.

VISIBILITY

Tato značka umožňuje vyloučit konkrétní položku ze zobrazování na Zboží.cz. Pokud je nastavena hodnota 0, položka se nebude zobrazovat. Pokud není uvedeno nebo je uvedena hodnota 1, položka se zobrazí. Pozor na to, že Sklik s touto značkou nepracuje. Dostávají se do něj tedy všechny položky z XML feedu. To znamená i ty, které mají vyplněno, aby se nezobrazovaly.

MAX_CPC

Maximální cena za proklik v detailu produktu. Akceptována je číselná hodnota bez mezer mezi řády, k oddělení haléřů slouží čárka nebo tečka. Přípustná hodnota je z intervalu 0,50 až 500 Kč. Není-li značka MAX_CPC u nabídky uvedena nebo je v ní vyplněna hodnota menší než cena za proklik dle výše prodejní ceny, za proklik v produktovém detailu bude účtováno minimální cenou 0,50 až 2 Kč bez DPH dle výše prodejní ceny nebo dle nastavení aukce pro kategorie/cenové rozsahy, je-li použito. Obvykle se za proklik účtuje méně, než kolik má e-shop nastaveno. Je to z důvodu, že Zboží.cz vždy spočítá cenu prokliku, která je nutná k udržení na dané pozici (second-price). Tématu práce s aukčním modelem se bude více věnovat osmý díl.

MAX_CPC_SEARCH

Maximální cena za proklik v samostatných nabídkách. Není-li značka MAX_CPC_SEARCH u nabídky uvedena, nebo je v ní vyplněna hodnota menší než cena za proklik dle výše prodejní ceny, za proklik v nabídkách bude účtováno minimální cenou 0,50 až 2 Kč bez DPH dle výše prodejní ceny nebo dle nastavení aukce pro kategorie / cenové rozsahy, je-li použito.

Příklad XML feedu si můžete stáhnout v souboru feed_priklad.xml. Kompletní přehled všech značek, které může XML feed na Zboží.cz obsahovat, najdete ve Specifikaci feedu.

Veronika Geltner

PR specialistka

Sdílet na sítích