Firemní školka Seznámek

14. března 2019

V blízkosti pražské centrály už téměř osm let funguje naše firemní školka Seznámek. Je otevřena celoročně (nemá letní prázdniny), přijímá děti již od 2 let a hlavně, není jen o hlídání. Vzdělávací aktivity obohacuje o alternativní a nadstandardní prvky. Ať už se jedná o hračky Montessori nebo přístup učitelek, které respektují osobnost každého dítěte a podporují ho v jeho dalším rozvoji jako samostatnou individualitu. 

„Ve školce učíme děti kritickému myšlení, samostatnosti  a využíváme přitom moderní výukové pomůcky, jako jsou interaktivní tabule a tablety, na kterých děti mohou pracovat. Výuku vedeme formou hry – děti jsou do ní zapojeny a aktivně se jí účastní. Pomocí různých her a navozených situací učíme děti pracovat společně, pomáhat jeden druhému a vytvářet v kolektivu přátelské prostředí. Dětem zároveň dáváme dostatek prostoru pro volnou zábavu, během které mohou uplatňovat dětskou imaginaci a schopnost komunikovat s okolním prostředím. Učitel pak vstupuje pouze formou mentora nebo pozorovatele,“ zmiňuje ředitelka školky Kateřina Francová.

Další výhodou školky je bezesporu i vyšší počet pedagogů, kdy každý má na starost jen osm dětí. „Do programu dětí jsou samozřejmě zahrnuti i jejich rodiče, každoročně se tak konají různé neformální akce a besídky,“ dodává Kateřina.

Není tedy divu, že je o školku velký zájem.

Sdílet na sítích