Předvánoční úklid: Sklik nebude podporovat oddělenou maximální CPC pro obsahovou síť

26. listopadu 2019

Pamětníci si pravděpodobně pamatují, že v Skliku před mnoha lety nastavovali v sestavách rozdílné max. CPC u kampaní cílených na klíčová slova do vyhledávací i do obsahové sítě. Toto nastavení již delší dobu nedává smysl, a proto jej z Skliku odstraníme a práci s účtem tak zpřehledníme.

Maximální cena za proklik pro obsahovou síť se v minulosti hojně využívala u kampaní aktivních ve vyhledávání a zároveň v obsahové síti. V případě, že sestava má nastavenou max. CPC pro obsahovou síť, do aukce v obsahové síti vstupuje s její hodnotou. V případě, že ji nemá, do aukce v obsahové síti vstupuje s max. CPC sestavy.

S mnoha typy cílení, které Sklik v posledních letech zavedl a zejména se zavedením typů kampaní přestala hodnota dávat smysl, inzerenti ji dnes prakticky nepoužívají, avšak v některých případech může dnes práci komplikovat:

  • Na cenu za proklik pro obsahovou síť se neaplikují automatická pravidla.
  • Sloupec s max. CPC pro obsahovou síť je ve výchozím zobrazení skrytý. Nemusí být jasné, že tyto hodnoty využíval např. předchozí správce účtu.

V úterý 10. prosince 2019 hodnotu zrušíme a to s těmito podmínkami:

  • Vyhledávacím kampaním tyto hodnoty prostě smažeme (neaplikovaly se).
  • V obsahových kampaních tyto hodnoty, pokud jsou používané, převezmeme a nastavíme je sestavám jako max. CPC. Sestavy se tedy budou nadále vydávat se stejnou max. CPC jako dosud. Připomínáme, že případné max. CPC nastavené na úrovni jednotlivého cílení má nadále nejvyšší prioritu.
  • V produktových kampaních s aktivní vyhledávací sítí (produktové inzeráty) tyto hodnoty smažeme.
  • V produktových kampaních s aktivní obsahovou sítí (dynamický banner a dynamický retargeting) případnými hodnotami max. CPC pro obsahovou síť přepíšeme max. CPC sestavy. Sestavy se tedy budou nadále vydávat se stejnou max. CPC jako dosud. Připomínáme, že případné max. CPC nastavené na úrovni jednotlivého cílení má nadále nejvyšší prioritu.
  • Kampaním typu Kombinovaná a Produktová (s aktivním vyhledáváním i obsahovou sítí) max. CPC pro obsahovou síť smažeme a takové kampaně se tak budou v obsahové síti vydávat pouze dle max. CPC sestavy.

Poznámka: Kombinované kampaně jsou okrajový typ kampaně, který byl vytvořený při migraci kampaní nebo při importu v případě, že obsahoval velmi nestandardní nastavení, ze kterého se nepodařilo jednoznačně určit, o jaký typ kampaně se jedná.

Max. CPC pro obsahovou síť už také nebude k dispozici v konektoru pro Google Data Studio.

Je něco potřeba z mé strany?

Přestože se změna drtivé většiny účtů nijak nedotkne, doporučujeme do 10. prosince 2019 zkontrolovat pomocí filtru kampaní, zda se ve vašem účtu nenachází kombinovaná kampaň, která se zobrazuje ve vyhledávání i v obsahové síti, protože max. CPC pro obsahovou síť bude smazána a reklamy se budou v obsahové síti vydávat dle max. CPC sestavy, případně dle max. CPC jednotlivých cílení.

Stejně je vhodné ověřit, zda se ve vašem účtu nenachází produktová kampaň s aktivní obsahovou sítí a s max. CPC pro obsahovou síť.

Upravte max. CPC sestavy, rozdělení sestav nebo nastavte max. CPC pro jednotlivá cílení tak, aby po migraci cena odpovídala vašim požadavkům.

V dotčených účtech zobrazujeme ode dnešního dne upozornění.

Děkujeme za spolupráci. Věříme, že tímto krokem práci s kampaněmi v Skliku opět o něco zpřehledníme.

Za celý tým Skliku David Velechovský a Stanislav Plecitý

Sdílet na sítích