Stabilní síť odolává neklidné době

20. května 2020

V předchozím článku psal Vlastimil Pečínka o technickém oddělení a provozu Seznam.cz. V dalším článku popisoval Martin Doleček situaci v roce 2018. Posunuli jsme se v čase a stejně tak se, byť evolučně, posunula i síťová infrastruktura Seznam.cz. Aktualizujeme tedy informace a podíváme se trochu blíže na aktuální stav sítě.

V předešlých článcích byl velmi dobře popsán stav a fungování našich datových center (DC). V tomto textu proto navazujeme doplněním informací.

Klasický koncept (klient/sever) síťové architektury L2/L3 (model Access-Distribution-Core) se ukázal pro potřeby DC jako nevyhovující, stejně tak L2 fabric s sebou nesl určitá omezení či nevýhody. V rozsáhlých DC, naše Seznam.cz DC nevyjímaje, se jako optimální model s vysokou mírou flexibility osvědčil L3 fabric (TOR-LEAF-SPINE) disponující dostatečnou škálovatelností. Mezi jednotlivými vrstvami (uplinks) je naším standardem fyzická redundantní konektivita násobků 40Gbps. Na access/přístupové vrstvě TOR (Top-Of-Rack), zajišťující připojení serverů do síťové DC infrastruktury, dlouhodobě pracujeme s 10Gbps rychlostí. S příchodem další generace serverů vlastní výroby však plynule přecházíme na 25Gbps standard na TOR vrstvě a tomu úměrně uzpůsobujeme uplink konektivitu páteřních spojů přechodem na násobky 100Gbps.

V předešlých letech jsme se bohužel i my setkali a utkali s nižší stabilitou, ve své době špičkové, DC síťové technologie. V důsledku bolavého poznání jsme oprášili, dle mnohých názorů překonanou, dual-vendor strategy. Snížili jsme tak na síťové úrovni riziko potencionální chybovosti/nestability HW/OS a zvýšili současně dostupnost služeb.

Vysoká dostupnost služeb je trvale zajištěna jak na úrovni geo-redundance DC, tak i vhodnými prostředky na straně serverových platforem. V mezičase jsme však posilovali i v oblasti redundantní internetové konektivity na aktuální nižší stovky gigabitů za sekundu, které však opět brzy navýšíme v násobcích 100Gbps.

Úměrně k navyšování primární konektivity realizované skrze NIX.cz upravujeme i konektivitu transitní/zahraniční. Za nárůstem datového provozu nepochybně stojí stále se zvětšující nabídka on-line obsahu a poptávky po něm (VoD /Video on Demand/, TV Seznam, akvizice rádia Express FM/Classic, aj.). Nepolevujeme proto ani v kontinuálním rozvoji vlastní, již provozně využívané, distribuované LB /Load-Balancing/ platformy, která nám pomáhá s výdejem zmíněného obsahu.

Díky výše uvedeným změnám lze konstatovat, že síťová infrastruktura Seznam.cz je opět o něco robustnější a stabilnější. Můžeme se tak plně soustředit na rozvoj v dalších technologických oblastech, zkoumání technologií nových či právě přicházejících. Stavíme si a provozujeme již vlastní servery ve verzi 3. Možná kacířská myšlenka, s níž si stále pohráváme, je vývoj vlastního síťového HW pro TOR přístupovou vrstvu. Neustáváme proto i v testování OpenSwitch/OpenNetwork platforem, protože hledání (cest nových či alternativních) je nám vlastní.

Co říci závěrem. Nezahálíme, sledujeme poslední trendy, inovujeme, budujeme. Přestože naše činnost není na první pohled tak viditelná, je jednou z klíčových stavebních kamenů našich služeb a péče o vás, naše zákazníky.

Otakar Mrhal, Vedoucí týmu network administrátorů

Sdílet na sítích