Otázky a odpovědi ke změnám v retargetingu a měření konverzí

V listopadu jsme vás informovali o změnách ve spouštění konverzních a retargetingových kódů v souvislosti s novelou zákona o el. komunikacích. Abychom vám lépe pomohli se v problematice zorientovat, připravili jsme pro vás odpovědi na dotazy, se kterými jsme setkali.

Jak Seznam zpracuje hity, které informaci o consentu vůbec neobsahují?

 • Spuštění konverzních a retargetingových kódů je dle smluvních podmínek, které vstoupí v platnost 1.1.2022, odpovědností inzerenta. Není v silách Seznamu jejich platnost ověřovat na tisících webech. Navíc možné, byť ne optimální řešení, je spustit kódy až po explicitním souhlasu uživatele. Seznam tak zpracuje i tyto hity bez informace o souhlasu, jako by souhlas existoval.

Proč je vhodnější konverzní kód spustit s informací consent = 0 než kód vůbec nespustit?

 • Seznam zpracuje hity v souladu s legislativou a tedy nebude nijak přistupovat ke koncovému zařízení uživatele (uložení nebo čtení cookie). Data však použije pro dopočtení modelovaných konverzí a inzerent tak získá výrazně přesnější přehled o výkonu kampaní. Část konverzí bude tedy dopočtena jiným způsobem než pomocí cookies místo toho, aby zcela chyběla.

Kdy mám tyto úpravy nasadit? Stačí až na začátku ledna 2022?

 • Seznam zpracovává hodnoty z parametru consent už dnes. Doporučujeme nasadit zmíněné úpravy dříve než v lednu 2022, např. protože získáte čas na odladění textací a podoby souhlasového dialogu. Souhlasy získané i odmítnuté dnes jsou už platné pro rok 2022.

Jak má vypadat sběr souhlasů na mém webu?

 • Podle nařízení musí být souhlas svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Uživatel musí mít možnost souhlas jednoduše odmítnout či odvolat, aniž by to pro něho představovalo újmu, např. že by se mu bez udělení souhlasu nezobrazil obsah webových stránek. Zároveň musí být uživateli jasným a srozumitelným způsobem poskytnuty přesné a úplné informace o všech podstatných otázkách, jako jsou povaha zpracovávaných údajů, účely zpracování, příjemci, jimž budou údaje případně předány či práva subjektu údajů.
 • Co by z pohledu Seznamu např. nemělo být?
  • Předzaškrtnuté pole souhlasu, které musí uživatel zrušit, aby vyjádřil nesouhlas.
  • Vizuálně zvýrazněné tlačítko Souhlasím nebo Přijmout a pokračovat
  • Automatické schválení po určité době nečinnosti
  • Vizuálně zvýrazněné tlačítko Povolit vše na druhé vrstvě detailního nastavení formuláře

Nejedná se o vyčerpávající výpis. V případě, že si nejste jistí, vždy textaci a provedení konzultujte s právníkem.

Tým Skliku a Zboží.cz

Sdílet na sítích