Eva Horáková & Ondřej Němec: Agenturní spolupráce v novém kabátu

Partnerský program Sklik Certifikace a Ověření letos slaví 10 let. U této příležitosti představili Eva Horáková a Ondřej Němec na Sklik Expert fóru několik změn, které pro spolupracující agentury a freelancery přichystali.

Nejviditelnější změnou je nová vizuální identita programu. Partneři Seznamu budou moci využívat nové logo podle toho, jaká úroveň spolupráce jim náleží. Naše nejbližší partnery na první pohled poznáte i podle barvy – Certifikace využívá zlatou, která odkazuje na přední příčky, Ověření je nově červené, a to podle barvy charakteristické pro Seznam.cz.

To, že Eva s Ondřejem novinky i proces vzniku loga představili právě na Sklik Expert fóru, není náhoda. Mezi hosty konference totiž byla řada partnerských agentur a freelancerů, kterých se změny bezprostředně týkají. Více zjistíte v jejich přednášce.

Mění se nejen vzhled, ale i podmínky programů

Od ledna 2025 budou platit nové podmínky, které určí, kdo se stane partnerem Skliku na období jednoho kalendářního roku. 

  • Certifikaci získají partneři, kteří se za uplynulý kalendářní rok zařadili mezi top 20 subjektů z hlediska nejvyšších obratů v reklamním systému Sklik za spravované klienty. Certifikaci navíc nově mohou kromě agentur získat i freelanceři. 
  • Na Ověření budou mít nárok subjekty, které při stejné logice obsadí v pořadí partnerů 21.–220. příčku. 

Počínaje červencem 2024 se do celkového obratu agentury nebo freelancera bude započítávat také investice jejich klientů do Zboží.cz. To ale platí pouze v případě, že existuje přiřazení (propojení) provozovny do Sklik účtu klienta, který je součástí clientlistu partnera.

Do hodnocení se samozřejmě i nadále promítá kvalitativní hledisko. Uspět tak mohou agentury a freelanceři s transparentním přístupem ke klientům a chutí se neustále vzdělávat a objevovat nové funkce Skliku. Jedině zodpovědní a proškolení specialisté přinesou svým klientům ty nejlepší výsledky.

Podtrženo, sečteno – na základě výsledků v kalendářním roce 2024 bude subjektům udělená Certifikace a Ověření pro celý rok 2025.

Dobrá zpráva pro partnery: Clientlist se bude vytvářet automaticky

Clientlist se od července 2024 bude vytvářet automaticky vždy první den v měsíci, a to podle hlavního správcovského účtu (agenturní / MCC účet). Clientlist se vygeneruje na základě přístupu partnera do účtů klientů v roli Správce kampaní nebo Administrátora účtu. 

Pokud u klienta existuje několik hlavních správcovských účtů agentur nebo freelancerů, přiřazuje se klient do clientlistu subjektu podle nejstaršího přístupu. Proto si zkontrolujte, jestli je váš hlavní účet u spravovaných klientů právě tou nejstarší vazbou.

V případě vzniku nového hlavního správcovského účtu agentury nebo freelancera, je třeba tuto změnu oznámit konzultantovi Skliku nebo jinému kontaktu ve společnosti Seznam.cz.

Ti nejlepší získají cenu v rámci Agenturní spolupráce roku

Partneři v obou programech se automaticky stanou součástí ankety Agenturní spolupráce roku, ve které mohou získat zbrusu nové ocenění Certifikovaná agentura roku 2024 nebo Ověřená agentura roku 2024. Slavnostní předání ceny pak proběhne na podzim 2025 na konferenci Seznam fórum.

Hodnoticí kritéria v soutěži o Cerifikovanou nebo Ověřenou agenturu roku, kompletní znění podmínek a také aktualizovaný souhrn benefitů, které partneři získají, najdete na novém webu spolupráce.

Za Sklik Eva Horáková a Ondřej Němec

Sdílet na sítích