Přejít na obsah

#Seznam Native

(Stránka 2)Seznámili jsme Česko s příběhy našich inovátorů a inovátorek

Mezi Čechy a Češkami je mnoho inovátorů, kterým záleží na naší planetě a kteří svůj zájem přetvořili do svého podnikání. Firma E.ON od roku 2019 těm nejlepším z nich uděluje ceny v rámci E.ON Energy Globe. V Seznam Brand Studiu jsme v roce 2021 stáli před výzvou zajistit průběh soutěže od představení jednotlivých finalistů až po přenos slavnostního vyhlášení …


Nesem vám noviny aneb vánoční speciál Brandovin je tu!

Každý měsíc v rubrice Brandoviny naleznete výběr toho nejlepšího z naší dílny. Tentokrát se dočtete o smysluplných spolupracích, které jsme v minulém roce vytvořili s neziskovými organizacemi, a dostanete tip na rozzářenou vánoční aktivitu. Konejme dobro! Jak motivujeme naše čtenáře Ani vážnějších témat se nebojíme. Spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi jsme si na komerčním obsahu vyzkoušeli v roce 2021, …


Se sklenkou rumu Heffron jsme připomněli české hrdiny

My, Češi, žijeme ve svobodné zemi teprve posledních 30 let. Naši rodiče zažili komunistickou totalitu, naši prarodiče nacistické vyvražďování a hrůzy světových válek. Postupně zapomínáme na hrdiny, kteří pro svoji vlast a pro naši svobodu položili život. Proto jsme se se značkou rumu Heffron spojili a vytvořili dvoudílnou obsahovou kampaň, abychom českému národu připomněli naši …


Case study: Jak mluvit s dětmi o financích?

24. listopadu 2022

Znát hodnotu peněz a dokázat s nimi hospodařit patří mezi nejdůležitější dovednosti. Učitelé ale na výuku finanční gramotnosti mnohdy nemají příliš času ani nápady, jak na to. Ve spolupráci s Českou národní bankou a agenturou Symbio jsme proto vytvořili kampaň, která poukázala na důležitost vzdělávání dětí v oblasti finanční gramotnosti, a poskytla rodičům a učitelům materiály, které jim …


Druhé Brandoviny přináší tři novinky ze světa obsahových spoluprací

Každý měsíc v rubrice Brandoviny naleznete mix inspirací a nezajímavějších obsahových spoluprací z naší dílny. I tentokrát jsme pro vás vybrali několik novinek, o které bychom se s vámi rádi podělili. S automobilkou Hyundai jsme vyslali Jindřicha Šídla a Zuzanu Hodkovou na fotbal do Švýcarska V minisérii Nahrávky & Nabíječky jsme navázali na úspěšnou kampaň z loňského EURA, kterou jsme propojili …


Jak jsme zvýšili počet předplatitelů streamovací platformy

Kriminální případy jsou oblíbeným žánrem mezi českými diváky. Tím spíš, když se kriminální seriál zabývá jedním z nejhrozivějších sériových vrahů naší historie. K minisérie Případ Roubal, která vloni přibyla na streamovací platformě Voyo, jsme vytvořili obsahovou kampaň. Jejím cílem bylo motivovat uživatele k registraci na Voyo, aby mohli příběh zhlédnout. Silný příběh si žádá Seznam Native Seriál …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí