Přejít na obsah

#Sklik

(Stránka 2)Zapojte se do Sklik výzvy s novým cílením DRTG návštěvníků Seznamu

Když se v minulosti řekl dynamický retargeting, znamenalo to možnost oslovit zákazníky, kteří si na webu prohlíželi produkty nebo kategorie produktů. Od listopadu loňského roku máte možnost využít v Skliku nové cílení DRTG návštěvníků Seznamu. Co to znamená a jak se to týká nové Sklik výzvy? Díky DRTG návštěvníků Seznamu máte nově možnost oslovit ty, …


Zpřesňujeme měření konverzí v Skliku a Zboží.cz pomocí modelování

Konverze je důležitý ukazatel výkonnosti vašich kampaní. Z důvodu různých technologických omezení však nemohou být vždy všechny započteny. Od 19. 4. 2022 budeme nově počítat i s modelovanými konverzemi a měření tak bude více odpovídat reálným konverzím na webech inzerentů. Z čeho se konverze modelují? Běžné konverze (tzv. pozorované konverze) započítáváme spojením informací o konverzi …


Čím Alzák rozšířil zásah kampaní?

Jednoduchá obsahová kampaň v Skliku si ukotvila pevné místo v marketingovém mixu klienta Alza. O 53 % nižší cena za proklik byla jedním z mnoha důvodů. Obraty v desítkách miliard ročně řadí e-shop Alza.cz na první příčku tuzemské scény. Místo na výsluní ovšem nespadlo Alze z nebe, ale je to zásluhou propracované strategie. Pár dílků z …


Rozšiřujeme postupně zásah vyhledávacích kampaní Skliku

V Skliku hledáme cesty, jak inzerentům rozšířit relevantní zásah kampaní a umožnit snadno oslovit všechny potenciální zákazníky. Zároveň přibližujeme chování platformě Google Ads, odkud spousta inzerentů importuje kampaně do Skliku. U klíčových slov ve frázové shodě aukce nerespektuje pořadí slov v klíčovém slově. U klíčových slov ve volné shodě pak nemusí být dodržena podmínka, že …


Seznam.cz pomáhá nadaným studentům na startu jejich kariéry

18. března 2022

Naše oddělení vzdělávání má běžně na starost zajišťování tréninků pro naše Seznamáky. Tentokrát se ovšem nabídlo s workshopem pro studenty Provozně ekonomické fakulty na ČZU studující v rámci akreditovaného bakalářského programu Inovativní podnikání alias Tiimiakatemia® Prague. O podrobnější představení tohoto studia náš konzultant Jakub Loula poprosil team coachku Janu Švecovou. „Tento studijní program je unikátní …


Nebojte se cílení na vlastní seznamy zákazníků aneb vyvracíme nejčastější mýty

Veronika Geltner 17. března 2022

Loňský podzim jsme vám představili novinku, která inzerentům přinesla nový typ cílení. Sklik umožňuje práci s klientskými daty, a to konkrétně využívání vlastních seznamů emailových adres zákazníků. Někomu ale může sběr emailů svých klientů znít podezřele. Abychom vyvrátili zbytečné obavy z používání tohoto cílení, jsou tu pro vás odpovědi na tři nejčastěji zmiňované obavy. V …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí