Datový koktejl aneb proč necílit jako expert

6. listopadu 2019

Martin Jandora na konferencích Sklik expert fórum a Seznam.cz fórum hovořil zejména a produktových novinkách, které se během letošního roku objevovaly na poli cílené reklamy. Způsobem jemu vlastním tak popsal a vysvětlil projekty, na které jste mohli narazit v obou programatický reklamních kanálech – Skliku a RTB.

Jednou z těchto novinek je projekt Brandlovers, který nám pomáhá lépe vytěžit a monetizovat data z našich oborových webů – Zboží, Sauto a Smoto. Brandlover je takový uživatel, který projevuje nejen zájem o koupi daného produktu, ale zaměřuje se primárně na konkrétní brand, který je pro něj klíčový. Díky technickému setupu jsme tak schopni tyto uživatele rozklíčovat takřka v reálném čase a následně oslovovat brandovými reklamními sděleními napříč celým Seznam inventory. Na tato publika by mělo být nahlíženo jako na jakýsi doplněk k již plně funkčním zájmům o koupi. Od konference jsme založili 24 nových brandloverů právě na popud publika konferencí, kterému se projekt líbil a začal se o něj aktivně zajímat.

Uživatelé cílení se na konferenci také dozvěděli o projektu Vertikály, který cílí reklamu na uživatele externích partnerských webů. Díky našim externím partnerům se ve feedu na homepage zobrazuje jejich obsah. Velké množství uživatelů se tak skrze HP proklikává na weby našich partnerů a zanechávají nám tak po sobě sekundární informaci v podobě svého zájmu. Ve světě cílené reklamy není nic převratného cílit na konkrétní tematickou doménu, nicméně přidaná hodnota projektu Vertikály je ve frekvenci. Díky té jsme schopni servírovat našim klientům uživatele tematických webů, kteří je navštěvuji několikrát za měsíc. Takoví uživatelé jsou podstatně relevantnější pro takto cílené reklamní sdělení.

Posledním projektem, o kterém Martin hovořil, byla revize a úprava cílení na data z Televizeseznam.cz. Tento projekt je důležitý zejména kvůli migraci pořadů ze služby Stream.cz na službu Televizeseznam.cz. Změna sebou přivedla mnohé technické výzvy, které jsme museli překonat, aby naši klienti nepřišli o své CS, na které jsou zvyklí. Dalším velice důležitým faktorem bylo velké množství nového obsahu na Televiziseznam.cz, který bylo nutné zahrnout do již existujících CS v Skliku a RTB. Projekt se úspěšně vydařil, klienti cílené reklamy tak mohou na svých platformách i nadále cílit na kategorie s pořady. Před fórem jsme vytvořili 7 nových kategorií, které si vedou velice dobře. Např. byznys.

Budoucnost patří rádiu – takto by se dal shrnout závěr Martinova výstupu, kdy nastínil představu o cílení na data o posluchačích internetových rádií. Projekt je v tuto chvíli v počáteční fázi, nicméně klienti se na fóru dozvěděli, že brzy budou moct k daným cílením na zájmy, zájmy o koupi, vertikály a brandlovery také cílit na kategorie posluchačů rádií. Tato informace byla přijata forem velice vlídně, o čem svědčí také množství dotazů, které Martin po fóru obdržel.

Podívejte se na celou přednášku na TelevizeSeznam.cz:

Martin se v Seznamu stará o agendu spojenou s cílenou reklamou v programmaticu a garantu. Jeho úkolem je implementace seznamáckých dat do všech reklamních výdejových kanálů. V DMP upravuje publika klientovi na míru a pomocí analytických nástrojů získává data, která jsou pro trh zajímavá.

Sdílet na sítích