Představujeme nový importér kampaní

Počínaje dneškem můžete používat nový nástroj na import kampaní. Spousta novinek je takříkajíc „pod kapotou”, zajistí větší stabilitu a dovolí nám výrazně rychleji reagovat na změny ve specifikaci souborů z Google Ads Editoru. Nabízí však i několik vylepšení pro uživatele. Pojďme se na něj podívat blíže.

Princip importu se nemění. Kroky jsou stejné – nahrajete soubor, nastavíte možnosti importu, zkontrolujete chyby, případně odeberete kampaně, které nechcete importovat, a následně proběhne import samotný. Zacházejte s ním tedy tak, jak jste zvyklí.

Nový import najdete v menu Nástroje pod označením BETA. K dispozici je nadále i původní importér.

Co se změnilo?

Typ importu

Výběr typu importu si uživatel v původním importéru vybral až při zobrazení stromové struktury souboru, tedy při zobrazení kampaní a sestav, které chtěl importovat. Nyní je volba typu importu rovnou součástí nastavení importu.

Výchozí typ importu je nově Vytvořit či aktualizovat kampaně. Pro vytvoření i aktualizaci kampaní platí stejné principy jako dosud. Aktualizace vám pomůže zejména při dílčích aktualizacích (změněné max. CPC jen u vybraných entit, doplnění nových sestav nebo reklam) importovat pouze malé soubory, které obsahují pouze změněné položky a zejména u rozsáhlejších kampaní tak ušetříte čas. 

Výchozí mód Vytvořit či aktualizovat kampaně také zajistí, že si v aktualizovaných kampaních nikdy nesmažete nebo nechtěně nezměníte nic, co není součástí importovaného souboru (kromě stavu Deleted), nebo kde se změnila specifikace, na kterou Sklik ještě nestihl zareagovat.

K dispozici je nadále i mód Přepsat kampaně.

Pro zrychlení práce můžete také využít novou funkci načtení předchozího nastavení importu. Jedná se o drobnost, která předvyplní vaše nastavení z vašeho posledního importu.

Struktura souboru

Při zobrazení struktury souboru (kampaní a sestav k importování) si můžete vybrat nejen, že danou kampaň nechcete importovat, ale nyní je možné vyloučit entity, které se nachází níže ve struktuře – sestavu nebo dokonce jen některé reklamní formáty či jednotlivá nastavení sestav a kampaní.

Import a export cílení

Export umí nově exportovat cílení na zájmy a cílení na témata a nový importér umí tato cílení dle stromu zájmů a témat v Skliku importovat. Je tak možné obsahové kampaně snadno přenášet do dalších účtů, případně v těchto kampaních provádět hromadné změny prostřednictvím exportu a reimportu. 

Sklik neumí importovat zájmy a témata z Google Ads, protože používá vlastní zájmy a témata. Import a export Zájmů o koupi je v přípravě. Aktuální stav podporovaných cílení, reklamních formátů a dalších nastavení najdete vždy v nápovědě.

Zpětná vazba na nový importér

Nový importér jsme v uplynulých týdnech testovali s vybranými inzerenty a certifikovanými agenturami. Děkujeme za pomoc s odladěním.

Jakékoliv postřehy nebo podezření na případnou nefunkčnost nám však, prosím, posílejte na sklik@firma.seznam.cz spolu s účtem, do kterého importujete, souborem, který se pokoušíte importovat, a informacemi k nastavení importu. Původní importér bude nadále k dispozici ještě několik týdnů.

Doufáme, že vám nový importér zjednoduší tvorbu a aktualizaci kampaní v Skliku.

Za celý tým Skliku Stanislav Plecitý a David Velechovský

Sdílet na sítích