Brand building: Proč se mu věnovat?

20. prosince 2021

Váš brand je to, co o vás říkají ostatní, když s nimi nejste v místnosti, tak zní v marketingu hojně citovaný výrok Jeffa Bezose, zakladatele společnosti Amazon. Ten jinými slovy říká, že brand znamená pověst – tedy zda vás lidé znají a jak o vás smýšlejí. V sérii článků se v nejbližších týdnech zaměříme na disciplínu zvanou brand building, nejprve obecně, posléze ve vztahu k online prostředí a k RTB na Seznamu.

Bez dobrého jména nemáte na trhu sílu. Jste v podstatě anonymní trhovec, u kterého se zastaví jen hrstka těch, kterým se přímo nabídnete. Chcete-li toto změnit a povýšit své podnikání na něco, co lidé cíleně vyhledávají a za čím se rádi vracejí, musíte se systematicky věnovat brand buildingu.

Brand building je proces budování značky. Jde o souhrn aktivit, jejichž pomocí vytváříte, rozšiřujete a prohlubujete tzv. brand awareness – povědomí o vás, vašich službách a produktech. Je to zároveň proces tvorby (vizuální a celkové) identity společnosti,
jejích služeb a produktů, díky níž budou zapamatovatelné a odlišitelné. Pro odlišitelnost značky existuje zase jiný anglický termín: brand distinctiveness. Pokud máte ambici, aby váš byznys expandoval, o brand awareness i distinctiveness je třeba dlouhodobě usilovat a dbát.

Brand building a výkonnostní marketing

Ke znázornění vzájemného vztahu brand buildingu a výkonnostního marketingu a významu obou těchto složek se často používá metafora ovocného stromu:

Představme si – s určitou mírou nadsázky – jabloň v prostředí bez významných vnějších vlivů, tedy v prostředí, kde je závislá především na naší péči. Tato jabloň reprezentuje náš brand. Čím lépe se o ni staráme, tím více roste a prosperuje. Brand building v tomto příměru, jak je nejspíš zjevné, znamená právě tuto naši péči o ni – to, jakým způsobem a jak často ji zavlažujeme, a souhrn veškerých dalších úkonů, které dlouhodobě činíme v její prospěch.

Čím více tato jabloň prosperuje a roste, tím více plodí jablek a tím kvalitnější tato jablka jsou. Jablka představují naše potenciální zákazníky. Abychom z úrody vytěžili maximum jejího potenciálu, musíme řádně a efektivně sklízet – aktivovat své potenciální zákazníky, motivovat je k nákupu. To je úloha výkonnostního marketingu.

Zapomínáme-li se poctivě věnovat jedné či druhé složce, brand buildingu nebo výkonnostnímu marketingu (aktivaci prodejů), náš byznys strádá a zůstává pod svými možnostmi.

Pět klíčových bodů pro brand building

Aby byly vaše brand-buildingové aktivity smysluplné a úspěšné, je nezbytné respektovat několik základních klíčů. Ty lze shrnout v pěti bodech:

  • Dlouhodobá komunikace & kontinuita
  • Dostatečná investice
  • Široký zásah
  • Originalita, emocionální tonalita, zapamatovatelnost
  • Správné měření

Těmto pěti bodům se bude podrobněji věnovat další článek z naší série. Nezapomeňte proto sledovat náš blog.

Za tým RTB
Jakub Skřivan

Sdílet na sítích