Přejít na obsah

#Sklik videokurz

(Stránka 2)Využívejte DRTG, i když nemáte e-shop

Dynamický retargeting patří mezi nejvýkonnější typy kampaní v Skliku. V obsahové síti zobrazuje návštěvníkům e-shopu produkty, které si prohlíželi. A to včetně obrázku a aktuální ceny. Funguje díky propojení Skliku a Zboží.cz. Jenže co když váš web nesplňuje podmínky pro registraci na Zboží.cz? Nevěšte hlavu!


Metriky pro vyhodnocení obsahových kampaní

V tomto videu si stručně představíme metriky v Skliku, které vám pomůžou lépe plánovat a vyhodnocovat kampaně v Obsahové síti, a příklady jejich využití v praxi. Jsou to: Win rate, Unikátní uživatelé, Noví uživatelé a Frekvence zobrazení. Díky těmto metrikám se Sklik stává silným nástrojem pro akviziční a brandové kampaně.


Video: Jak na retargeting

Oslovte pomocí retargetingu ty, kteří si prohlíželi vaše stránky s nabídkou produktů a služeb, ale žádný nákup neuskutečnili, nebo upozorněte stávající zákazníky na akční či nové produkty.

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí