Lepší přehled nad kopírováním kampaní a sestav

Kopírování je efektivní způsob, jak rozšířit kampaně a sestavy v účtu Skliku pomocí již vytvořených kampaní nebo sestav. Zejména u rozsáhlejších kampaní však občas dochází k tomu, že se nějaká část nepřenese. Abyste o takové situaci věděli okamžitě a nikoliv třeba po týdnu od zkopírování, kdy daná sestava neběží, máme pro vás užitečný kopírovací report.

Jak to funguje? Je to úplně jednoduché. Po zkopírování kampaně, sestavy, reklam nebo cílení se vám zobrazí modální okno s přehledem entit a stavem. V případě, že se v kampani nebo sestavě nachází problematická entita, je označena žlutým vykřičníkem. Po jejím rozkliknutí vidíte problematické entity, které se nepodařilo zkopírovat, označené červeným symbolem křížku.

Po kopírování tedy vidíte, zda zkopírovaná kampaň nebo sestava nevyžaduje váš zásah. Např. ručně přidat chybějící cílení nebo reklamy. Do sestav i kampaní se dostanete jednoduše klikem na jejich název a systém je automaticky otevírá do nového okna, abyste si jich mohli otevřít více.

Chyby v kopírování, které vás trápily v minulých měsících, jsme opravili a díky reportu kopírování máte teď navíc ihned jistotu, že kdyby bylo potřeba jakéhokoliv vašeho zásahu, budete o něm vědět. Na dalším vylepšení kopírování budeme nadále pracovat.

Za celý tým Skliku David Velechovský a Jakub Gremmel

Sdílet na sítích