Doplňkový zásah k televizním kampaním

14. května 2021

Televizorem je v České republice stále vybavena drtivá většina domácností, a televize proto platí za médium, jehož prostřednictvím lze reklamou oslovit širokou masu, navíc – díky spojení zvuku a obrazu – velmi účinně. Průzkumy z posledních let ale ukazují, že u nás, stejně jako ve světě, sílí skupina tzv. Light TV viewers, na které televizní reklama v podstatě nemá šanci dosáhnout.

Light TV viewer – v překladu vlažný televizní divák je člověk, který u klasického televizního vysílání tráví méně než jednu hodinu denně. Jinými slovy někdo, kdo téměř vůbec či vůbec nesleduje televizi, a je tak velmi obtížné až nemožné jej zasáhnout televizní reklamou. A takových lidí ve společnosti konstantně přibývá.

Rozsáhlou studii na toto téma podnikla mezi lety 2016 a 2019 výzkumná agentura Median. Podíl Light TV viewers dle jejích výsledků narostl během zkoumaného čtyřletého období v české populaci 15–69 let z 12 na 17 procent. Největší pokles času stráveného u lineárního televizního vysílání byl zjištěn u mladších věkových skupin.

Způsob, jak vlažné televizní diváky efektivně oslovit, tedy doplnit televizní kampaně o zásah té části populace, na kterou samy nestačí, představuje internetová videoreklama. Na Seznamu jsme schopni svým video inventory pokrýt až 80 procent všech českých Light TV viewers ve věku 15–69 let, což znamená přibližně milion lidí a unikátní doplňkový zásah k televizním kampaním přesahující 13 procent.

Uživatele, kteří pravděpodobně preferují online videoobsah před televizním vysíláním a kteří vykazují známky chování, jež jsou pro vlažné televizní diváky typické, jsme vyextrahovali do segmentu pro cílení, jehož pomocí je v RTB možné reklamu selektivně zobrazovat jenom těmto lidem.

Pokud jste dosud tápali nad důvody, proč by se Vám mělo vyplatit nakupovat video na Seznamu, potažmo skrze Seznam RTB, zvažte tento jeho nesporný přínos.

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte na ko.rtb@firma.seznam.cz.

Za tým RTB Jakub Skřivan

Sdílet na sítích