Brandové kampaně mají významný dlouhodobý vliv na konverze, říká Jakub Ouhrabka z ComGate

Eva Libichová 16. srpna 2021

ComGate provozuje platební brány pro e-shopy a platební terminály v prodejnách, obsluhuje přes 7 tisíc klientů. Je to česká společnost z Hradce Králové, která svými službami konkuruje i nadnárodním hráčům. V čem je jádro úspěchu firmy, která meziročně roste v desítkách procent v objemu transakcí i počtu klientů a jak jim v úspěchu pomohla jejich marketingová strategie?

Jaká je aktuálně marketingová strategie firmy ComGate?

Fundamentem naší marketingové komunikace je férovost a transparentnost. ComGate již řadu let veřejně prezentuje úplný sazebník, vzory smluv a obchodních podmínek na svém webu. Nabídka má svá jasná, srozumitelná pravidla, žádné háčky ani skryté podmínky. Vážíme si našich klientů a respektujeme je jako obchodní partnery. Chováme se k nim jako rovný k rovnému. Může se vám to zdát jako normální stav, ale ještě před nedávnem to v platebních službách neplatilo. I dnes se u některých poskytovatelů setkáte se snahou “přechytračit” klienta, který je v informační nevýhodně. Vnímáme to jako naše poslání bojovat za férové platební služby.

Jaké marketingové kanály firma využívá a jak postupuje v brandových a výkonnostních kampaních?

Výkonnostní kampaně jsou v ComGate základem marketingové komunikace, ale zároveň platí, že z dlouhodobého hlediska bez brandových kampaní celkový výkon klesá. Před nedávnou dobou jsme provedli experiment, kdy jsme testovali dlouhodobý dopad vypnutí všech brandových kampaní. Po dobu experimentu jsme nechali běžet pouze vyhledávání a retargeting. Týdně jsme pak vyhodnocovali počty poptávek, jejich kvalitu nebo konverznost. po očištění o sezónní vlivy jsme viděli mírně ale setrvale klesající křivku. Pokles byl postupný. V prvních týdnech skoro nerozpoznatelný. Měřitelnou odchylku jsme zaznamenali po zhruba 4 týdnech. Náš experiment jednoznačně potvrzuje tvrzení, že brandové kampaně mají významný dlouhodobý vliv na konverze.

Jak pozoruje trendy v české e-commerce nebo platebních službách z pohledu poskytovatele platebních bran?

V souvislosti s COVIDem jsme zaznamenali několik vln nových zájemců o platební bránu z řad prodejců respirátorů nebo dezinfekčních prostředků. Objevila se i menší vlna nedůvěryhodných subjektů s nabídkou zaručených přírodních “léků” na COVID, u kterých jsme se potýkali s velmi nelibou reakcí na naše zamítnutí poskytovat službu.

V otázce dlouhodobých trendů platebních služeb vnímáme jako zásadní rozšíření seriózních nabídek na služby typu odložená platba nebo také “nakup hned, zaplať potom”. Již před lety jsme jednali o integraci jedné známé služby tohoto typu do naší platební brány, ale potom, co jsme zjistili, že úroková míra pro kupující je kolem 60 % jsme od jednání odstoupili. Nově jsou na trhu služby odložené platby s férovým úrokem. My jsme do platební brány integrovali PlatímPak od EquaBank a MallPay. Nasazením odložené platby významně vzrostl počet dokončených plateb a u vybraných e-shopů máme potvrzeno i navýšení hodnoty objednávek.

Budoucnost platebních služeb pro e-commerce vidíme v integraci dalších finančních služeb typu odložená platba nebo nákup na splátky do platebních metod e-shopů. Už to nemusí být výsada jen těch největších.

Máte na závěr nějaké marketingové doporučení pro další firmy, které podnikají v oblasti B2B?

Jednoduché doporučení asi neexistuje. Jediné, co se nám osvědčilo je zkoušet, měřit a vyhodnocovat. A to stále dokola.

Na otázky odpovídal Jakub Ouhrabka, ředitel společnosti ComGate. Podívejte se i na jeho přednášku na Seznam.cz forum 2021 o tom, jak zvýšit ROI reklamních kampaní.

Sdílet na sítích