Zpřesňujeme měření konverzí v Skliku a Zboží.cz pomocí modelování

Konverze je důležitý ukazatel výkonnosti vašich kampaní. Z důvodu různých technologických omezení však nemohou být vždy všechny započteny. Od 19. 4. 2022 budeme nově počítat i s modelovanými konverzemi a měření tak bude více odpovídat reálným konverzím na webech inzerentů.

Z čeho se konverze modelují? Běžné konverze (tzv. pozorované konverze) započítáváme spojením informací o konverzi a jí předcházejícímu prokliku daného uživatele. Některé prohlížeče (typicky Safari) nebo jejich doplňky (např. adblocky) však blokují sdílení informací na základě kterých inzerenti vyhodnocují přínos kampaní. Někteří uživatelé také nevyjádřili souhlas s ukládáním cookies na inzerentově webu. Proto Seznam.cz nově použije další identifikátory. 

Modelování konverzí je postaveno na identifikování objemu prokliků, u kterých nemohlo dojít k výpočtu pozorovaných konverzí, a zpracování konverzí s informací o nesouhlasu (pomocí jiných identifikátorů než cookies, samozřejmě). Jinými slovy, konverze započítávané stávající metodou neobsahují konverze uživatelů prohlížečů blokujících cookies a také nijak nezohledňují objem konverzí s informací o nesouhlasu uživatele s ukládáním cookies. 

Počínaje 19.4.2022 budou součástí konverzí ve všech přehledech – v rozhraní, statistických reportech i statistik stahovaných přes API i modelované konverze. Hodnoty naměřené oběma způsoby jsou sloučeny (podobně jako např. u cross-device konverzí).

Modelované konverze obsahují i hodnoty, tudíž můžete nadále pracovat s metrikami hodnota konverzí a PNO jako jste byli zvyklí dosud.

Rozsah modelovaných konverzí

  • Z analýz provedených v minulých týdnech vyplývá, že očekávaný medián nárůstu počtu konverzí je 8 % v Skliku a 10 % ve Zboží.cz.
  • Aby mohlo docházet k výpočtu modelovaných konverzí, je nutné, aby reklamní sestavy generovaly dostatečný objem konverzí, ale i prokliků a to vždy alespoň v jednotkách denně. V opačném případě bude docházet k minimálnímu nebo žádnému nárůstu. V účtech menších inzerentů je tedy růst zpravidla nižší nebo žádný. 
  • U inzerentů s nadprůměrným podílem návštěvnosti s prohlížečem Safari nebo ze zařízení s iOS bývá podíl modelovaných konverzí o něco vyšší než výše uvedený průměr.
  • U inzerentů v Skliku, kteří mají konverzní poměr v řádu desítek % (např. ti, kteří neměří jen objednávky na e-shopu) mohou pozorovat nárůst díky modelovaným konverzím až o desítky %.

Doporučení pro inzerenty

Vzhledem k tomu, že modelované konverze již dnes používají i další reklamní platformy (např. Google Ads), máte nyní k dispozici více vypovídající data pro srovnání výkonu. Pracujte se statistikami konverzí jako dosud.

Přesnějšího počtu konverzí díky modelování docílíte pomocí parametru consent v konverzním kódu. Systém dokáže zpracovat a započítat část konverzí i bez ukládání a čtení cookie v uživatelově zařízení.

Z důvodu nutnosti využití statisticky významných dat, nejsou modelované konverze v Skliku součástí konverzí na úrovni jednotlivých cílení a jednotlivých reklam. Na Zboží.cz nejsou modelované konverze součástí podrobných reportů statistik položek. V případě, že v nějakém typu reportu využíváte data z této úrovně (např. součet za všechna cílení), doporučujeme přejít na statistiky na jiné úrovni (např. sestavy), aby vám data seděla a měli jste srovnatelná data např. se zmíněným Google Ads. Více v nápovědě.

Za celý tým Skliku Jakub Trefilík a David Velechovský

Sdílet na sítích