beefeater zesty lemon

Jak podpořit TV kampaň v online prostředí? Zaměřte se na frekvenci

13. prosince 2022 Ve spolupráci s:  

Brandové kampaně jsou bezpochyby důležitou součástí marketingu, a zejména ve vysoce konkurenčním prostředí, nesmíme zapomínat na budování povědomí o značce. Může však být bumper, tedy nepřeskočitelná 6sekundová videoreklama, vhodným prostředkem k rozšíření dosahu televizní kampaně? A má vůbec smysl využít tento formát jako nástroj k budování povědomí o novém produktu? Podívejte se, jak se našemu klientovi Jan Becher podařilo právě za pomoci bumperu televizní kampaň podpořit a dosáhnout tak skvělých výsledků.

O klientovi

Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s. je společnost s českými kořeny a celosvětovou působností. Vedle vlastní výroby firma distribuuje na českém trhu více než 40 světových, prémiových značek alkoholu. Patří k nim například Beefeater, jehož novou příchuť Zesty Lemon klient letos uváděl na český trh.

Cíl kampaně

Ve spolupráci s agenturou Fragile jsme pro klienta realizovali videokampaň v rámci přímého nákupu na Seznamu, která měla za úkol informovat o nové příchuti ginu Beefeater. K doměření výsledků kampaně a úrovně znalosti jsme využili produkt Seznam Brand Lift. S jeho pomocí jsme se soustředili na doměření dopadu reklamy na Seznamu.

Průběh online kampaně a měření výsledků

  • Imprese: 7 765 354
  • Timing kampaně: 1. 6. – 31. 7. 2022
  • Cílení: 18+

Celkem se do kampaně na Seznamu nasadily 3 videospoty. Díky tomu bylo stejné sdělení podané pokaždé jiným způsobem, a zároveň neztrácelo na atraktivitě pro uživatele. Zásadní je také samotný timing kampaně, který umožnil dlouhodobější komunikaci každé kreativy.

S ohledem na uvádění zcela nového produktu na trh se kladl důraz na vyšší frekvenci zobrazení. Opakované oslovení uživatele různými typy kreativ nám může výrazně dopomoci při budování povědomí o dané značce či konkrétnímu produktu.

Seznam Brand Lift je nástroj pro měření dopadu brandové kampaně na značku formou dotazníku. Položená otázka v dotazníku reflektuje hlavní cíl kampaně. Měření má pak vyhodnotit, do jaké míry se podařilo hlavní cíl naplnit.

Otázka se zobrazuje dvěma skupinám:
– kontrolní (před kampaní), která se s kampaní ještě nesetkala,
– exponované, která kampaň už viděla.

Situace před kampaní

Abychom byli schopni určit vliv videokampaně, tak bylo nutné ještě před jejím začátkem zjistit, jaká je úroveň znalosti produktu u lidí, kteří́ se s kampaní nesetkali (kontrolní́ skupina).

Zajímalo nás, jestli respondenti novou příchuť znají a případně, zda ji plánují vyzkoušet nebo daný produkt již v minulosti vyzkoušeli. Celkový počet respondentů v kontrolním měření byl 1016, a 14,7 % lidí vybralo některou z odpovědí, která vykazuje určitou úroveň znalosti produktu.

Výsledky měření

Jak již bylo zmíněno na úvod, v průběhu kampaně na Seznamu běžela paralelně ještě také televizní kampaň. Proto jsme provedli další kontrolní sběr dat v průběhu naší videokampaně a zahrnuli jsme doměření vlivu TV a ostatních kanálů do našeho šetření, abychom se vyvarovali zkreslení dat.

n kontrolní skupina 1 016, n exponovaná skupina 1 035

Z výsledků je zřejmé, že při vyšší frekvenci oslovení uživatelů se znalost díky naší videokampani zvýšila o 22 % (resp. o 4,3procentního bodu) nad rámec druhé kontrolní skupiny, která v sobě obsahuje vliv televizní komunikace. Digitální kampaň na Seznamu tak přinesla téměř stejný nárůst jako kampaň televizní, pokud ji porovnáme s výchozím kontrolním měřením, a to jsou skvělé výsledky.

  • První sloupec je kontrolní měření těsně před celou komunikací.
  • Prostřední sloupec grafu (vliv ostatních kanálů) ukazuje výsledek druhého kontrolního měření, které probíhalo paralelně s dotazováním na exponované skupině. Tyto výsledky jsou ovlivněny televizní kampaní a ostatní komunikací. Kampaň spuštěná na Seznamu se do těchto výsledků nepropisuje. Ptáme se lidí, kteří se s kampaní na Seznamu nepotkali.
  • Poslední sloupec (exponovaná skupina) jsou ti, kteří byli vystaveni také videokampani na Seznamu. V tomto případě se alespoň 3krát setkali s reklamním videospotem.

Výsledkem ankety jsme dokázali, že kombinace TV kampaně a online videa jednoznačně dává smysl. Prokazatelně se nám podařilo za pomoci bumperu podpořit televizní kampaň a celkově navýšit úroveň znalosti nové příchuti ginu značky Beefeater.

Závěr

Na příkladu kampaně klienta Beefeater lze sledovat, jak mezi TV kampaní a online videoreklamou může fungovat skvělá synergie a online může televizi velmi efektivně podpořit.

Výsledky brand liftu ukázaly, že se videokampani podařilo viditelně posílit znalost nové příchutě značky Beefeater a bumper se tak v kampani ukázal jako vhodný formát při budování povědomí.

U brandových kampaní také hraje výraznou roli frekvence oslovení. V tomto případě výsledky ankety ukázaly, že u kampaně tohoto typu je vhodné využít alespoň 3 a více zobrazení na jednoho uživatele. U uživatelů, kteří byli vystaveni nižší frekvenci, byl efekt nad rámec televizní kampaně nevýznamný.

Za tým RTB připravili Nikola Fořt Levová & Jaroslav Borovka

Sdílet na sítích