Využití videoformátů v RTB a následné znovuoslovení uživatele

16. května 2022 Ve spolupráci s  

Jaké jsou výhody využití videoformátů v RTB a jak následně znovuoslovit uživatele, se podíváme v případové studii, kterou jsme připravili společně s klientem Penta CZ s.r.o. a jejich značkou G21 Vitality.

O klientovi

Firma Penta CZ s.r.o. působí na českém trhu už více než 30 let a provozuje e-shop
s potřebami pro domácnost, dílnu, zahradu i kancelář. Součástí této společnosti je také
e-shop a vlastní značka G21 Vitality, která se zaměřuje primárně na produkty pro zdravý
životní styl a kuchyňské spotřebiče do domácností i pro komerční využití.

Cíl kampaně

Kampaň byla rozdělena na dvě části: Video promo část, jejímž úkolem bylo lidem
představit produkty k metodě sous-vide, které G21 Vitality nabízí, a retargetingovou
bannerovou část, která měla za úkol znovu oslovit tytéž uživatele a přivést je na web.

Výsledky RTB kampaně

Do promo části kampaně byly zapojeny dva dostupné videoformáty – Instream a Outstream.

Outstream

se stejně jako bannery zobrazuje v běžném obsahu stránky a spouští bez zvuku. Je tedy nutné, aby reklama dávala smysl i bez zvukové stopy a byla opatřena titulky či doprovodným textem. Vhodné je také viditelně umístit logo značky.

Instream

se přehrává vždy přímo ve video obsahu. Uživatel tedy sám projevuje zájem o sledování videa, před kterým, popř. během kterého, se mu načte videoreklama. Zaujímáme tedy nejen vizuálním obsahem, ale i zvukem. Nejdůležitější sdělení by mělo být umístěno v prvních pěti vteřinách, po nichž uživatel dostane možnost zbytek videoreklamy přeskočit.

Mimo necílené strategie byla oslovena tato publika:

  • Diváci pořadů o vaření ze Stream.cz
  • Uživatelé se zájmem o vaření a recepty
  • Pravidelní návštěvníci tematických webů o vaření (recepty apod.)

Co přineslo video naší kampani:

Ve druhé části kampaně jsme zapojili bannerové kreativy pro znovuoslovení videem již zasažených uživatelů. Za pomoci impresního pixelu a našeho DMP jsme pak mohli oslovit ty, kteří video dokoukali alespoň do 75 % nebo na něj klikli. Sbírali jsme si také publikum uživatelů, kteří si prohlíželi produkty G21 Vitality.
Relevanci uživatelů přivedených na web jsme doměřovali a vyhodnocovali pomocí doby trvání návštěvy a metriky bounce rate. Zároveň jsme sledovali podíl návštěv, které trvají déle než 30 sekund.

1 Bounce rate (neboli míra okamžitého opuštění) vyjadřuje procentuální podíl návštěv, u kterých nebyla provedena žádná akce (uživatelé si zobrazili pouze jednu stránku).
2 Zahrnuty jsou konverze po zobrazení kreativy a po prokliku.

Závěr

Videoreklama je ideálním nástrojem pro upoutání pozornosti lidí a budování povědomí o značce. V krátkém reklamním spotu můžete divákovi snáze představit váš produkt a komunikovat jeho výhody. Konzumace video obsahu stále roste a spolu s tím i prostor, skrze který lze uživatele efektivně oslovit.


Případová studie ukazuje, jak lze v rámci RTB s videoformáty pracovat. Mimo optimalizace na míru zhlédnutí videa nám platformy umožňují vytvářet publika k následnému znovuoslovení. Můžeme tak cílit na uživatele, kteří video zhlédli nebo ho dokoukali do určitého procenta.


Díky kombinaci videa, bannerů a vhodně zvoleného cílení se nám kampaní podařilo na web přivést relevantní uživatele a některé z nich v konečném důsledku také inspirovat k nákupu produktu.

Chcete-li se dozvědět víc ohledně detailů kampaně, kontaktujte Nikolu Levovou nebo Jakuba Skřivana.

Sdílet na sítích