Budujte svou značku s pomocí Seznam RTB


V předchozím článku jsme si v pěti bodech shrnuli, na co je potřeba pamatovat u brandbuildingových kampaní. A teď si pojďme říct, proč má smysl se jim věnovat v onlinu – konkrétně u nás, v Seznam RTB.

Stále platí, že tradiční média, především lineární televize, mají v procesu budování značky stěžejní a do určité míry nezastupitelnou roli. Existuje ale řada důvodů, proč se vyplatí do brandbuildingového mixu zahrnovat i na důležitosti stále nabývající a obecně velmi progresivní digitální reklamu.

Jedním z těch hlavních je bezpochyby detailní analytika, kterou online prostředí nabízí. Můžeme v něm sledovat a měřit nespočet metrik a sbírat velké množství velmi podrobných dat.

Druhým, úzce souvisejícím důvodem je možnost online kampaně optimalizovat, a pružně a kreativně tak reagovat na doměřené výsledky i na měnící se potřeby a nové podněty. To vše pomáhá k tomu, aby správně plnily svůj účel.

Programatická reklama specificky RTB nabízí nejpokročilejší nástroje jak v oblasti analytické, tak i v té optimalizační. Díky tomu se můžeme efektivně zaměřit na metriky, jako jsou zásah a jeho frekvence, vizibilita a její průměrná délka, či míra zhlédnutí u videoreklamy. A například pomocí našeho produktu Brand lift je možné sledovat i brandový dopad kampaní na osoby, které s nimi byly prokazatelně v kontaktu.

Dalším důvodem pro budování značky v online prostředí je doplňkový zásah, tedy možnost zobrazit reklamu tzv. Light TV viewers.

Light TV viewers (v překladu vlažní televizní diváci) u lineárního televizního vysílání stráví méně než jednu hodinu denně a je velmi obtížné až nemožné je zasáhnout televizní reklamou. Podle posledního průzkumu takových lidí stále přibývá. Momentálně jde asi o 17 % české populace ve věku 15–69 let.

Díky videoinventory Seznamu dokážeme oslovit přibližně 80 % všech českých Light TV viewers, a přidat tak až 13% doplňkový zásah k televizním kampaním.

Prostřednictvím RTB platforem jsme schopni realizovat kampaně, ve kterých využijeme reklamní prostor Seznamu tím nejlepším způsobem – ať už se jedná o standardní RTB kampaň nebo některý z produktů spravovaných ve stejných platformách.
Na dostupné možnosti se podívejte v našem katalogu:

Pro více informací nás kontaktujte na ko.rtb@firma.seznam.cz.

Za tým RTB

Jakub Skřivan

Sdílet na sítích